Димитър Скордев (1936)

Димитър Генчев Скордев е роден на 01.06.1936 г. в гр. София. Завършва математика (1958) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира математическа логика в Московския държавен университет (1960-1961, 1968-1969) и в университетите в Станфорд и Лос Анджелис (1974-1975).

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. д-р; 1967), доктор на математическите науки (дмн, 1986). Асистент (1959), доцент (1965), професор (1989) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Отначало функционален анализ, а след това математическа логика и нейните приложения.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Диференциално и интегрално смятане, Теория на реалните функции, Анализ II, Математическа логика, Дискретна математика, Логическо програмиране. Спецкурсове от областта на математическата логика (от 1961).
Във Висшия Педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски): Диференциално и интегрално смятане (1964-1965).
Във Висшия педагогически институт, Шумен (дн. Шуменски университет Епископ Константин Преславски) – спецкурс: Теория на алгоритмите и програмите. (1982).

Членство в научни организации

Член на Съюза на научните работници в България (от 1963) и на Асоциацията за символна логика (от 2012).

Отличия

Награда Никола Обрешков (1981).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІII, П-Я. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 554-558

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)