МОМ XII – Унгария, 8-22 юли 1970

1012-1970

Домакин на Дванадесетата международна олимпиада по математика (МОМ XII) е Унгария. Състезанието се провежда на 13 и 14 юли в Будапеща.

Страни участнички    

Участват отборите на 14 страни – Австрия, Англия, България, ГДР (Германска демократична република), Монголия, Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция и Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници – общо 112.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е доц. Кирил Дочев, педагогически ръководител – Димо Серафимов. Участниците в отбора са подбрани сред 75 кандидати – първенци в XIX Национална олимпиада по математика и подборен изпит след двадесет дневен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора:

1012-t-1970

 1. Степан Агоп Терзиян – XI клас, Русе
 2. Виржиния Стойнева Христова – XI клас, Русе
 3. Валентин Димитров Маринов – XI клас, В. Търново
 4. Пламен Николов Сидеров – XI клас, Ямбол
 5. Милен Карамфилов Димчев – XI клас, Бургас
 6. Илия Жак Калдерон – XI клас, Ямбол
 7. Христо Димитров Вулов – XI клас, Г.Оряховица
 8. Антон Иванов Моллов – XI клас, Ямбол

В подготовката на учениците за олимпиадата участваха също Роман Хойнацки, Дочо Дочев, Кольо Горчев, Румен Грозданов, Николай Високов, Л. Карагьозов. За настроението и личните впечатления на някои от българските участници в олимпиадата вж. [1].

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите с председател проф. Янош Шурани (Унгария). По регламент журито  подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките за трудност на всяка от тях.

На журито са предоставени задачи от страните участнички. Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]). Избраните задачи са с доста повишена трудност – те са от области на математиката, за които в училищния курс са отделени малък брой часове.

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Унгария, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Първа, втора, четвърта и пета задача са сравнително по възможностите на учениците и са решени съответно от 61, 52 и 42 ученици. Третата и шестата задачи са изключително трудни. Пълно и обосновано решение на тези задачи дават съответно 6 и 14 ученици.

На тази олимпиада освен I, II и III награда, журито присъжда допълнително 7 специални награди за оригинални решения на трета, четвърта и шеста задача.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо  58 индивидуални награди, разпределени както следва:

I награда – 7 ученици: Унгария – 3; СССР – 2; Англия и ГДР – по 1.

II награда – 11 ученици: Румъния и Югославия – по 3; ГДР – 2; СССР, Унгария и Франция – по 1.

III награда – 40 ученици: Англия – 6; Чехословакия, ГДР, Румъния и Франция – по 4; България, СССР, Унгария и Югославия – по 3; Швеция – 2; Австрия, Монголия, Полша и Холандия – по 1.

Специални награди: Унгария – 4; ГДР – 2 и Чехословакия – 1.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 145 точки (46.3%) от 320 възможни. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Милен Карамфилов Димчев – III награда (24 точки)
 2. Степан Агоп Терзиян – III награда (24 точки)
 3. Илия Жак Калдерон – III награда (21 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

Унгария – 233
СССР – 221
ГДР – 221
Югославия – 209
Румъния – 208
Англия – 180
България – 145
Чехословакия – 145
Франция – 141
Швеция – 110
Полша – 105
Австрия – 104
Холандия – 87
Монголия – 78

Закриване на олимпиадата

На 21 юли 1970 г. в една от залите на Политехниката на гр. Будапеща тържествено е закрита дванадесетата международна олимпиада по математика под председателството на проф. Янош Шурани и в присъствието на представители на Министерството на народната просвета. Раздадени са дипломите и грамотите на наградените ученици.

Ръководителят на Чехословашката делегация – проф. Ян Вишин, предлага тринадесетата МОМ да се проведе в гр. Жилина, Словакия през юли 1971 г.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Кендеров, П, Д. Серафимов, Д. Димитрова. Дванадесета. Будапеща – Унгария. 1970 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 13-24.
 2. Серафимов, Димо. Международна олимпиада по математика. // Математика, IX, № 5 (1970), с. 5-9.