КИРИЛ ДОЧЕВ (1930-1976)

Кирил Гечов Дочев е роден в гр. София на 25.05.1930 година. Починал на 10.08.1976 година.
Завършва математика във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1952). Специализира алгебра в Математическия институт на Сибирското отделение на Академията на науките на СССР, Новосибирск (1973-1974).

Научни степени и звания

Асистент по висша математика в Минно-геоложкия институт, София (1953). Доцент в Математическия факултет (1965) (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по алгебра в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1967–1976).
Ръководител на секция Алгебра към Института по математика и механика с Изчислителен център (ИМ с ИЦ, вж История на ИМИ) при Българската академия на науките (1967–1976).
Ръководител на сектор Алгебра към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) (1971-1976).
Ръководител на българския отбор в две международни олимпиади по математика – МОМ XI (Румъния, 1969) и МОМ  XII (Унгария, 1970).

Основни научни направления

Алгебра, Анализ, Теория на числата. Известен е метод на Дочев за едновременно приближено пресмятане на корените на алгебричните уравнения.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Банахови алгебри, Линейна алгебра, Висша алгебра, Теория на числата, Обща алгебра, Теория на Галоа.
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Висша алгебра, Теория на числата.

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, А-З. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 866-867

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)