Степан Терзиян (1952)

Степан Агоп Терзиян е роден на 06.IX.1952 г. в гр. Русе. Завършва (1970) гимназия Христо Ботев в родния си град. Участва в българския екип на Международните олимпиади по математика MOM XI (Румъния, 1969) и MOM XII (Унгария, 1970).
Следва Математика (1972–1977) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет и завършва като Магистър по математика, със специалност Диференциални уравнения.

Отборът на Русе за Национална олимпиада по математика, 1968 г.: Дикран Дикранян, Степан Терзиян, Мариана Неделчева, Виржиния Христова и др. Ръководител: Костадин Манасиев, регионален инспектор по математика.

Българският отбор на МОМ XI   (Букурещ, 1969): Христо Лесов, Донка Пашкулева, Владимир Тодоров, Георги Попов, Олег Мушкаров, Виржиния Кирякова, Веско Вълов, Степан Терзиян и Димо Серафимов (ръководител).

Специализации

Genth University, Genth, Belgium (1991, 2 месеца).
Ioannina University, Ioannina, Greece (1993), TEMPUS project (2 месеца). Pavia University, Pavia, Italy, TEMPUS project (3 месеца).
C.M.A.F. University of Lisbon (1997-1998).
NATO class C research fellowship (6 месеца).
Ioannina University, Ioannina, Greece (1999), NATO research fellowship (2 месеца).
University of Uppsala, Sweden (2003, един месец).
Central European University (2005-2006, 5 месеца).

Научни степени и звания

В Русенския университет Ангел Кънчев: кандидат на науките (дн. д-р, 1985), доктор на математическите науки (дмн, 2001), доцент (1988), професор (2003).

Ръководни длъжности

В Русенския университет Ангел Кънчев: директор на Център по математика (1990–1993), зам.-декан на Педагогическия факултет (1995–2003), ръководител на катедрите Математически анализ (2004–2012)  и Математика (2012–2017).

Основни научни направления

Диференциални уравнения, Нелинеен функционален анализ, Дробно смятане, Оптимизация.

Доклад на проф. Терзиян в Институт по математика на Чешката Академия на Науките, Прага, 2015 г.

Поканени докладчици на секция MS8 EQUADIFF‘2013 Прага:  Терзиян, А. Кабада, Д. Инфанте, А. Яницото.

Лекции

Русенски университет (2000–2017): Висша математика II, Висша математика, Приложна математика, Математичен анализ – части I и II,  Учебен курс по анализ, Частни диференциални уравнения.
Икономически Университет, Варна (2000–2007): Диференциални уравнения.
Технически университет, Варна (2008–2012): Висша математика за компютърни науки – части I и II.
Central European University (2007-2008, зимен семестър): Calculus of Variations and Optimization”.
Central European University (2008-2009, зимен семестър): Difference Equations and their Applications

Членство в научни/обществени организации

Член на Национален съвет за научни изследвания (2004–2007), СНС (2004–2010).
Член на Постоянна комисия по Природни науки, математика и информатика към НАОА (2009–2012, 2016–2019).
Член на Експертна комисия на фонд Научни изследвания към Министерството на образованието и науката (от IX, 2016).
Член на ръководствата на СМБ–Русе и СУБ–Русе (до 2008).
Председател на жури на Национална студентска олимпиада по математика, Русе, 2003 г.
Член на жури на Национална студентска олимпиада по математика, Пловдив, 2005 г.
Член на American Mathematical Society (2000–2005).
Член на European Mathematical Society (от 2008).

Конференция по Нелинеен анализ, Торун‘2015, Полша. Първи ред отдясно на ляво: Ст. Терзиян, Ж. Мавен, П. Рабиновиц, А. Сзулкин и др.

Участие на Ст. Терзиян (първият в ляво) в жури в Университета в Евора, Португалия.

Сътрудничество

Член на редакционна колегия на списанията:
Discrete Dynamics in Nature and Society;
Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation (2009-2015);
Fractional Calculus and Applied Analysis, Springer & De Gruyter (от Х. 2015– ), https://www.degruyter.com/view/j/fca);
International Journal of Applied Mathematics (2017, http://www.diogenes.bg/ijam/files/EdBoard_IJAM.pdf).

Отличия

  • От Съюза на учените в България: Диплом и награда за високи научни достижения (2000), Грамота за високи научни достижения (2001, 2011);
  • От Община Русе: награда Русе за наука (2004).
  • Член на TOP 100 EDUCATORS 2011 на Международния биографичен център, Кеймбридж, Ангия, 2011 г.;
  • От редакционната система на Elsevier, класация за 25 най-изтегляни статии: три статии класирани съответно на четвърто, шесто и тринадесето място в класациите на J. Math. Anal. Appl. съответно в списанията за IV-VI.2009 и IV.2013 и от J. Differential Equations, за I-III.2007; четвърта статия класирана на второ място в списание Boundary Value Problems на издателство Springer за VI.2014 г.
  • Монографията Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple е бестселър през 2013 г. на издателство World Scientific. Събитието е отразено в българския печат.

(Съставил: Р. Калтинска)

(по информация предоставена от Ст.Терзиян)