ЗА ПРОЕКТА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Институт по математика и информатика на Българската академия на науките. 

СПОНСОРИ

Американска фондация за България
Фондация Георги Чиликов.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Ръководител и автор на проекта 
доц. д-р Румена Калтинска

Реализация на CMS WordPress 
ас. Албена Василева

Графичен дизайн
ас. д-р Калина Сотирова

Лого
художник Аделина Раковска

Текст
доц. д-р Румена Калтинска (ако не са посочени други автори и/или съставители)

Въвеждане, редакция и визуално оформление на информацията
доц. д-р Румена Калтинска

Дигитализация  
Виктория Наумова, Анри Овадиев  

Галерии 
Анри Овадиев  

Направление Периодика
Ваня Григороа – автор и съставител 

Техническа редакция на електронната версия на книгата Български математици (Съставители Иван Чобанов и Петър Русев), ДИ “Народна просвета”, София, 1087, 311 с.
н. с. I ст. Румян Лазов

Сътрудници 

Анри Овадиев – постоянен сътрудник 
Екипът на библиотеката в ИМИ при БАН (БИМИ): Ваня Григорова, Елена Георгиева, Ася Андреева, Светла Минкова.