Ваня Григорова

Ваня Ангелова Григорова e родена в гр. София на 15.09.1962 г.
Завършва Държавeн библиотекарски институт, специалност Библиография и библиотекознание (1987) и Българска филология (1994) в Софийския университет.
През 2012 г. защитава магистратура на тема От рафта до нулите и единиците по специалността Библиотечно-информационни науки и културна политика към Философския факултет на Софийския университет.

Месторабота
Работи в Библиотеката на Институт по математика и информатика (ИМИ) при БАН от 1984 г. и понастоящем.
През 2004 г. става част от екипа на ръководеното от проф. Милена Добрева Временно звено по дигитализация, прераснало през 2007 г. в секция Приложение на информационните технологии в хуманитарните науки.
Участва в проектни дейности на института, както и в граждански проекти, свързани с библиотеките и четенето.

Ръководни длъжности
От 2015 г. е ръководител на отдел Библиотека и научна информамция в ИМИ.