Виржиния Христова (Кирякова) (1952)

Виржиния Стойнева Христова (дн. Кирякова) е родена на 26 март 1952 г. в гр. София. Завършва Първа политехническа гимназия (дн. СОУ Христо Ботев) в гр. Русе.

Възпитаничка е на Русенската математическа ученическа школа (вж 40 години ученическа математическа школа – Русе,  УМШ) с ръоводител проф. Дочо Дочев.

Дългогодишен участник и представител (от 6 до 11 клас) на школата в окръжни олимпиади, национални подборни кръгове, радио-конкурси и конкурси по линия наТНТМ (2013–2016).

Участник в международни математически олимпиади  (МОМ) –  МОМ XI в Румъния, 1969 (III-та награда) и МОМ ХII в Унгария, 1970 (отличие за оригинално решение на задача).

Отборът на Русе за Националната олимпиада по математика, 1968 г.: Дикран Дикранян, Степан Терзиян, Мариана Неделчева, Виржиния Христова, Йордан Николов, Димо Димов, Иван Гинчев, Бисер Маджаров. Ръководител: Костадин Манасиев, регионален инспектор по математика.

Българският отбор – Букурещ (Румъния), 1969 г: (отляво на дясно) Христо, Донка, Владимир, Георги (на по-заден план), Олег, Виржиния, Веско (на по-заден план), Степан, Димо Серафимов – ръководител

Българският отбор на МОМ XI (1969): Христо Лесов, Донка Пашкулева, Владимир Тодоров, Георги Попов (на по-заден план), Олег Мушкаров, Виржиния Христова, Веско Вълов (на по-заден план), Степан Терзиян, Димо Серафимов – ръководител на отбора

Висше образование. Завършва математика (магистър) във Факултета по математика и информатика (тогава ФММ )на Софийския университет през 1975 г.

Специализации. Белоруски държавен университет, гр. Минск, Беларус (тогава СССР) – 1990. Стретклайд унивърсити в гр. Глазгоу, Великобритания (по линия на Британския съвет) – 1990. Фукуока унивърсити в гр. Фукуока, Япония – 1997.

Научни степени и звания

Кандидат на математическите науки (кмн, дн. доктор) – 1987, доктор на математическите науки (дмн) – 2010. Научен сътрудник – 1980, ст.н.с II ст. (дн. доц.) – 1989 и професор – 2012  в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.

Ръководни длъжности

Ръководител на бюджетен проект към секция Анализ, Геометрия и Топология (ТМСФКА) в ИМИ-БАН, от 2000 г. и понастоящем.
Председател на Атестационната Комисия на ИМИ при БАН (2012 – 2016).
Зам. председател на постоянната комисия по математика и информатика към фонд Научни изследвания на МОН (2013–2016).

Основни научни направления

Математически анализ (дробно смятане, интегрални трансформации и специални функции). Автор на монографията: V. Kiryakova, “Generalized Fractional Calculus and Applications”,  Longman – J. Wiley, Harlow – N. York, 1994 и на над 100 научни статии, цитирани повече от 2000 пъти в чужбина.

Лекции

Анализ (1-ва и 2-ра част), Теория на аналитичните функции, Висша математика (1-ва и 2-ра част) във ФМИ на Софийския университет и ФПМИ на Технически Университет – София.

 Научно-организационна дейност

Член на СНС СНС) по математика при ВАК) ( 2004–2010).
Член на Научния Съвет на ИМИ – БАН  (2012–2016, 2016– ).
Члeн на: Edinbourg Mathematical Society, SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), Съюз на Учените в България.
Член и председател на експертни групи към Националната агенция по оценяване и акредитация – за акредитация на докторскии магистърски програми по математика.
Председател и член на научни журита по Закона за развитие на академичния състав в Р България.
Председател и секретар на международни научни конференции у нас, председател и член на международни програмни комитети на конференции в чужбина

Обществена дейност

Член на Столичния Общински Съвет – СОС (1991–1995).
Секретар на общинската  комисия по образование и наука–СОС (1991–1995).
Член на управителния съвет на Асоциацията на българите специализирали във Великобритания. 
Член на управителния съвет на клуб Лайънс Изгрев – София към международната организация Лайнис Интернешънъл.
Член на контролните съвети на читалищата Славянска Беседа и Стефан Караджа – София.

1011e-virjinia_6-d_dochev

Първи ред: Виржиния Кирякова (участник в МОМ XI и XII), проф. Дочо Дочев (юбиляр), Степан Терзиян (участник в МОМ XI и XII). Втори ред: Петър Рашков (участник в МОМ VI), Юри Кандиларов (участник в МОМ),  Дочо Трифонов Дочев („младши”, роднина на проф. Дочо Дочев).

Сътрудничество

Ръководител на проект от двустранното сътрудничество между БАН и Сръбската академия на науките и изкуствата (2012-2016), член на такъв проект между БАН и Македонската академия на науките и изкуствата.
Главен редактор на международните математически списания: Fractional Calculus and Applied Analysis, ISSN 1311-0454, ISSN 1314-2224, SCI indexed: Impact Factor =2.246 (2015), Scopus Indexed: SJR=1.602 (2015), IMI – BAS, Versita – Springer, De Gruyter (https://www.degruyter.com/view/j/fca ,  http://www.diogenes.bg/fcaa), International Journal of Applied Mathematics, ISSN 1311-1728, ISSN 1314-8060, Academic Publications (http://www.diogenes.bg/ijam/).
Член на редколегиите на други 10 международни математически списания, публикувани в чужбина.

Отличия  

1025c-p-v-kiryakova-gramota

 

Трета награда на XI-та международна олимпиада по математика – Букурещ (1969).
Почетна значка на град София (1994).
Академична награда Никола Обрешков на БАН за математика (1996).
Награда за разпространение на научната област дробно смятане на  Международната конференция по дробно диференциране и приложения в Университета в Нанджинг, Китай (2012).

Съставил: Р. Калтинска по информация предоставена от В. Кирякова.