Петър Бърнев (1935-2010)

Петър Христов Бърнев е роден на 28.02.1935 г. в гр. София. Почива на 29.04.2010 г. в София.
Завършва математика – научно-производствен профил (1958) в Природо-математическия факултет(дн. ФМИ) на Софийския университет. Специализира (1968) в Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия (1961–1963) и 6 месеца в Института Блез Паскал, Париж.

Научни степени и звания

Доцент (1965) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет, професор (1978) в Инстутута по математика и механика (дн. ИМИ) при БАН.

Ръководни длъжности

Отчетна сесия на ЕЦММ – 1975

Основател и ръководител на секцията Информационни изследвания (бивша Автоматизация на програмирането, по-късно Математическо осигуряване) към Единния център по математика и механика – ЕЦММ (вж История на ИМИ) от основаването й (1964) до пенсионирането му през 2005 г.

Зам.-директор на Инстутута по математика и механика (дн. ИМИ) при БАН от 1971 г. и постоянен член на Научния съвет на института.

Председател на СНС по информатика и приложна математика (1998–2004) и на СНС по информатика и математическо моделиране (2004–2007).

Ръководител на Лабораторията по приложна математиката – Пловдив, през целия период на съществуването й.

Основни научни направления

Изчислителна математика, приложение на компютрите в лингвистиката, езици за програмиране и методи за транслация, бюротика, информационни системи, когнитивна наука, информация и информационни процеси, математическа физика, геофизика.

Лекции

В Софийския университет, в Нов български университет (НБУ), в университетите в Пловдив, Бургас, Шумен и в Академията на МВР – Програмиране за АСМ, Методи за транслация, Алгоритмични езици, Операционни системи за работа в режим на разпределение на ресурсите, Паралелно програмиране, Бюротика, Изчислителна математика, Проектиране на АСУ, Размити множества, Информатика и бизнес.

Членство в научни организации

Учредител на Българското математическо дружество (БМД), по-късно и на Съюз на математиците в България (СМБ). Зам.-председател на СМБ (1971-1992). Председател (1979–1990) на Физико-математическата секция на Съюза на научните работници в България.
Учредител и председател (1997–2010 ) на първата неправителствена организация в България – Асоциацията Развитие на информационното общество (АРИО).

Организатор (в началото на 70-те години на ХХ в.) и ръководител на Асоциация на организациите, притежаващи компютри Минск-32 (по-късно преименувана в клуб Минск-32 ). 

Сътрудничество

Главен редактор на списание Наука. Представител (1970-1986) на България в Технически комитет 2 (софтуер) на Международната федерация по обработка на информацията – IFIP. Ръководител на значителен брой двустранни теми с академични институции от Италия, СССР, Румъния, Монголия, Виетнам, бившите ГДР (дн. Германия) и Чехословакия.

Отличия

Получава общо 6 държавни ордени и медали, между които два ордена Кирил и Методий I ст., медал 100 години БАН, медал За значителен принос в съвременната наука (2008) от ИМИ при БАН

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

  1. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Т. 3. / Отг. ред. Л. Илиев. – София : Изд. на БАН, 1969, с. 92-93
  2. Ескенази, Аврам, Петър Станчев. 80 години от рождението на професор Петър Бърнев. // Математика и математическо образование : Доклади от 45-та пролетна конференция на СМБ, Плевен, 2-6 април 2016. София : СМБ, с. 14-24.

начало