Владимир Чакалов (1929-2019)

Владимир Любомиров Чакалов е роден на 12 април 1929 г. в гр. София. Син на акад. Любомир Чакалов. Завършва Втора мъжка гимназия, София (1947) и Природо-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет, специалност математика (1952).

През 1957 г. постъпва в Математическия институт  (дн. Институт по математика и информатика – ИМИ[) при БАН и остава на работа там до пенсионирането си през 1995 г. Почива на 10 ноември 2019 г. в гр. София.

Научни степени и звания

Кандидат на физико-математическите науки (дн. доктор; 1957),  младши научен сътрудник (1957-1969), старши научен сътрудник (1969-1985), професор (от 1985).

Основни научни направления

Реален и функционален анализ.

Лекции

В Софийския университет: Диференциално и интегрално смятане, Вариационно смятане.

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България (СМБ).

Съставил: Р. Калтинска