Владимир Чакалов (1929-2019)

Автобиография*

Роден съм на 12 април 1929 г. в гр. София. От първи до седми клас (според сегашната терминология), т. е. основното си образование, съм получил в училище Тодор Минков през 1943 г. Завършил съм средно образование през 1947 г. във Втора мъжка гимназия, гр. София.

Вл. Чакалов (бебето) с баща си акад. Л. Чакалов, майка си и сестра си (1930)

Студент

През 1947 г. се записах за студент по математика в Природо-математическия факултет, който по късно беше преименуван във Физико-математически факултет (дн. Факултет по математика и информатика – ФМИ).

През есента на 1948 г. се разболях от воден плеврит и не посещавах зимния семестър на учебната 1948/1949 г. По тази причина се наложи да презапиша втората година от висшето си образование. Завърших специалност математика през 1952 г.

Аспирант

Същата година постъпих като аспирант към катедрата по Интегрално и диференциално смятане. Мой научен ръководител беше проф. Ярослав Тагамлицки. През 1957 г. защитих дисертация за степен кандидат на физико-математическите науки (сега тази степен се нарича доктор).

Професор


През есента на същата година ме назначиха на работа в Математическия институт, по-късно преименуван в Математически институт с изчислителен център (дн. Институт по математика и информатика – ИМИ) при Българската академия на науките (БАН), където останах до пенсионирането си през 1995 г.

Последователно съм бил младши научен сътрудник (до 1969 г. ), старши научен сътрудник (до 1985 г.), а след това – професор.


* Автобиография, предадена за включване в ММИБ от проф. дмн Владимир Чакалов на 06.06.2014 г. Тук с добавени снимки, подзаглавия и препратки (линкове). Съставил Р. Калтинска.