Антон Шоурек (1857-1926)

Антон Шоурек е роден на 13.VI.1857 в гр. Писек, Чехия, починал на 19.II.1926 в гр. София. Завършва с отличие гимназия в гр. Писек (1876).

Следва едновременно във Висшето техническо училище във Виена (за учители по математика и дескриптивна геометрия) и математика в Университета на Виена (1876-1878). Учи още две години в Политехниката и Университета в Прага (1879-1880).

Работи като учител в Сливенската гимназия през учебната 1880/1881 г. и в Пловдивската реална гимназия 1881/1890. Преподава Приложна дескриптивна геометрия в Генерал-щабната школа в София (1895) и Конструктивна перспектива в Рисувалното училище в София (1897-1912).

Научни степени и звания

Последователно извънреден и редовен преподавател по математика (1890-1892) във Висшето училище (от 1904 г. – Софийски университет). Професор по геометрия (1893-1915, 1921 -1926) във Физико-матеметическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

 

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Ръководни длъжности

Декан на Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет през учебната 1908/1909. Ръководител на Катедрата по геометрия (1921-1926).

Основни научни направления

Геометрия.

Лекции

Аналитична геометрия, Синтетична геометрия, Дескриптивна геометрия, Проективна геометрия, Диференциална геометрия, Висша геометрия, Кинетика на пространството, Теория на криви линии и повърхности, Алгебрически анализ, Висша алгебра, Диференциални изчисления, Висша математика, Методика на дескриптивната геометрия, Геометрично чертане.

0052-U-Shourek-Anal_geom-1913

Аналитична геометрия (1913)

0053-U-Shourek-Deskr_geom-1914

Дескриптивна геометрия (1914)

0054-U-Shourek-Proekt_geom-1926

Проективна геометрия (1926)

Членство в научни организации

Член-основател и председател (1898) на Физико-математическото дружество в София.
Член-основател (1888) и почетен член (1912) на Дружеството на чешките математици и физици.
Дописен член (1911) на Кралското чешко дружество на науките.

Сътрудничество

Редактор (1906–1910) на списанието на Физико-математическото дружество.

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том І, с. 683
  2. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1984, том 7, с. 525
  3. Табаков, Димитър. Антон Шоурек. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 40-45

(Съставил: Р. Калтинска)

начало