Антон Шоурек (1857-1926)

Антон Шоурек е роден на 13.VI.1857 в гр. Писек, Чехия, починал на 19.II.1926 в гр. София. Завършва с отличие гимназия в гр. Писек (1876).

Следва едновременно във Висшето техническо училище във Виена (за учители по математика и дескриптивна геометрия) и математика в Университета на Виена (1876-1878). Учи още две години в Политехниката и Университета в Прага (1879-1880).

Работи като учител в Сливенската гимназия през учебната 1880/1881 г. и в Пловдивската реална гимназия 1881/1890. Преподава Приложна дескриптивна геометрия в Генерал-щабната школа в София (1895) и Конструктивна перспектива в Рисувалното училище в София (1897-1912).

Научни степени и звания

Последователно извънреден и редовен преподавател по математика (1890-1892) във Висшето училище (от 1904 г. – Софийски университет). Професор по геометрия (1893-1915, 1921 -1926) във Физико-матеметическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

 

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Ръководни длъжности

Декан на Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет през учебната 1908/1909. Ръководител на Катедрата по геометрия (1921-1926).

Основни научни направления

Геометрия.

Лекции

Аналитична геометрия, Синтетична геометрия, Дескриптивна геометрия, Проективна геометрия, Диференциална геометрия, Висша геометрия, Кинетика на пространството, Теория на криви линии и повърхности, Алгебрически анализ, Висша алгебра, Диференциални изчисления, Висша математика, Методика на дескриптивната геометрия, Геометрично чертане.

0052-U-Shourek-Anal_geom-1913

Аналитична геометрия (1913)

0053-U-Shourek-Deskr_geom-1914

Дескриптивна геометрия (1914)

0054-U-Shourek-Proekt_geom-1926

Проективна геометрия (1926)

Членство в научни организации

Член-основател и председател (1898) на Физико-математическото дружество в София.
Член-основател (1888) и почетен член (1912) на Дружеството на чешките математици и физици.
Дописен член (1911) на Кралското чешко дружество на науките.

Сътрудничество

Редактор (1906–1910) на списанието на Физико-математическото дружество.

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски: том І. – София: Унив. изд. Климент Охридски, 1988, с. 683
  2. Енциклопедия България: том 7. – София: Изд. на БАН, 1984, с. 525
  3. Табаков, Димитър. Антон Шоурек. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 40-45

(Съставил: Р. Калтинска)

начало