Антон Шоурек (1857-1926)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА АНТОН ШОУРЕК

  1. Библиография. Алманах на СУ Св. Климент Охридски : том І. – София : УИ Климент Охридски, 1988, , с. 684.
  2. Библиография в статията на Димитър Табаков за Антон Шоурек. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 42-43.
  3. Шоурек, Антон. Спомен за доцента Георги Стояновъ. // ФМФ на СУ Св. Кл. Охридски, Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ Св. Кл. Охридски, с. 35-38.