НЕОФИТ РИЛСКИ   (ок. 1793–1881)*

 0014c-P-Neofit_Rilski_by_Ivan_Karastoyanov

Нeофит Рилски е роден около 1793 г. в гр. Банско, починал в Рил­ския манастир на 4 януари 1881 г.
Учи в Рилския манастир, където към 1818 г. става монах и продължава образованието си в Мелник при даскал Адам.      

Учител     

От 1827 до 1831 г. е учител в Самоков, а след това таксидиот (пътуващ монах, кой­то събира помощи и пожертвования за манастир или кани богомолци) на Рилския манастир в Цариград и Казанлък.
През 1834 г. изучава ланкастерския учебен метод в Букурещ, при който по-силните ученици подпомагат учителя си в обучението на по-слабите.
От януари 1835 до май 1837 г. Неофит Рилски учителства в Габрово, а после в Копривщица, в Рилския манастир и на остров Халки.

Книгоиздател и автор 

Издава  Взаимоучителни таблици за българското училище в Габрово. Автор е и на други книги и учебници.
В Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 18061878 г. на М. Стоянов (том I) се съобщава и за издадена от Неофит Рилски през 1851 г. в Белград Аритметика. Oт нея обаче в Народната библиотека Кирил и Методий липсват екземпляри и не е ясно дали въобще има запазен екземпляр.


* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. // Български математици. – София:  ДИ Народна просвета, 1987, с. 11-12 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимка).