Рашко Ангелинов (1935)

Рашко Димитров Ангелинов е роден на 4.Х.1935 г. в гр. Смолян. Завършва (1954) Механо-електротехникум в Пловдив. Работи като стругар (1954-1955) в Авторемонтния завод Антов Иванов – Пловдив и като компресорист (1955-1956) в ураниева мина Барутин. Отбива военната си служба (1956-1958) в танковата бригада в Горна баня, Софийско.
Следва Математика (1958-1963) със специализация (първи випуск) Изчислителна математика и програмиране за ЕИМ в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Дипломната му работа на тема Симулиране дейността на живи организми – програмиране на играта  БЕЛОТ, с ръководител Благовест Сендов, програма за ЕИМ СЕТУНЬ (компютър, който работи в троична числова система (-1,0,+1) в Москва.
Негово хоби са ски и тенис.

Акад. Бл. Сендов на 8о г.(2012): Св. Маргенов, Р. Калтинска, Бл. Сендов, ??, Ст. Димова, Р. Ангелинов, ВасилКоларов; отзад ??

Специализации

Обучение (1964-1965) в гр. Минск (Русия) за работа с първия компютър ЕИМ  МИНСК-2, внесен в България през 1964 г. След 1966 г. (като служител на IBM) – обучение на програмните езици Assembler, Fortran, Cobol, PL1 и операционните системи DOS и OS в учебни центрове и институти на IBM в Англия, Австрия, Германия и САЩ.

Научни степени

Почетен доктор (2006) по икономика, статистика и информатика  на Московския Държавен Университет по икономика, статистика и информатика.

Месторабота

1963–1966: МИ с ИЦ (дн. ИМИ-БАН), където участва в разработването и усвояването на първия български компютър – ЕИМ ВИТОША.
1966–1977: Представителството на IBM) в България (първият назначен млад специалист след спечелен конкурс). Работи последователно като системен инженер, системен инженер-мениджър и мениджър за България (Country manager).

Българо-английска работна комисия по Електроника и информатика (1980). Рашко Ангелинов (прав), Роберт Лан -представител на Ранг Ксерокс за България и Савина Манолова.


1974–1977: Държавен съвет на НРБ – старши съветник в Съвет на Главните конструктори.
1977–1984: Комитет по Единна Система за Социална Информация (КЕССИ), под чието управление са 28 териториални информационно-изчислителни центрове (ТИИЦ).
1984–1992: Корпорация Програмни продукти и системи (вж. по-долу Приложна дейност). 

Ръководни длъжности

Старши съветник и ръководител (1974) на Концепция за Национална информационна система  към Съвета на главните конструктори в Държавния съвет на България.


Първи зам.-председател (1977–1984) на Комитет по Единна система за социална информация (КЕССИ).
Председател (1984–1985) на Комитет по Информатика към Министерския съвет на НРБ.
Основател и Президент (1984–1992) на корпорация Програмни Продукти и Системи (ППС) (вж. по-долу Приложна дейност).

Американският астронавт Луис Авмстронг (в бяло) в комбинат Приложни Системи към Корпорация ППС (1988) и Рашко Ангелинов (в дясно).

Американският астронавт Луис  Авмстронг (в средата) в комбинат Приложни Системи към Корпорация ППС (1988) и Рашко Ангелинов (в дясно).

Ръководител (1974–1992) на българската част от Надзорния ръководен съвет на Българо-съветския Научно-изследователски и проектантски институт ИНТЕРПРОГРАМА.
Зам.-председател (1980–1986) на Българската федерация по тенис.
Президент (1977–1997) на тенис клуб Левски, понастоящем Почетен президент.

Преподавателска дейност

 • Автор на един от първите учебници в областта на информатиката   Основи на програмирането, издание на Икономическия университет К. Маркс, 1966 г.
 • Курсове:
  Програмиране на  ЕИМ МИНСК-2 (1965–1966) в МИ с ИЦ при БАН (дн. ИМИ-БАН).
  Основи на програмирането (1966–1974) в курса за следдипломна квалификация към Икономически институт Карл Маркс, София.
  Числени методи и програмиране (1965–1977) във висши учебни заведения и изчислителни центрове: МЕИ- Габрово, Комитет по планиране, Балканкар,  НИСтатистика, БНБ, Балкантурист, МВР. Курсът включва (в зависимост от нуждите)  различни програмни езици –  от машинен език и асемблер до Фортран, Кобол, ПЛ 1, както и операционните системи ДОС и ОС.
 • Обучение за компютри IBM на програмистите в редица Изчислителни центрове (ИЦ) в страната, например ИЦ на: Балканкар (IBM 1460), Централен статистически институт (IBM 360-20), Балкантурист (IBM 360-30), Комитет по планиране (IBM 1130), Министерство на транспорта (IBM 360-40), Централен институт по изчислителна техника (IBM 360-25), Централен кооперативен съюз (IBM 360-30), Национален институт по социално управление (IBM 370-40) и др.
 • Създател (1980) на IBM Учебен и тест център, оборудван с IBM 370-40, изиграл съществена роля във внедряването на електронно-изчислителната техника и на информационните технологии в страната и разработването на част от системният и приложният софтуер за компютрите от Единната серия (ЕС)

  Откриване на IBM учебен и тест център в София (1981): Рашко Ангелинов (вляво), Ойген Хан – директор на IBM за средна и източна Европа (IBM ROECE) и преводачка.

  Откриване на IBM учебен и тест център в София (1981): Рашко Ангелинов (вляво), Чавдар Железов (зам.-предс. на КНТП и председател на СГК на Държавния съвет на НРБ), преводачка и Ойген Хан.

 • Създава (1979)  първият Компютърен клуб в страната (ул. Магахан 69), оборудвани с персонални компютри Правец 8 ( 24 бр.) и Правец 16 (4 бр.).

Приложна дейност

 • Участва в разработването на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението – ЕСГРАОН и на създаването на Единния Гражданска Номер (ЕГН).
 • Като основател (1984) и президент на корпорация Програмни продукти и системи (ППС) изгражда, без финансова помощ от държавата, 23 софтуерни къщи в страната, 16 смесени предприятие в СССР (дн. Русия), смесени предприятия в Полша, Чехословакия и ФРГ. В състава на Корпорацията влизат Централен Институт по Приложни Системи /ЦИПС/, Национален Учебен Център /НУЦ/, Централен Проектен и Програмен Фонд /ЦППФ/, Комбинат Приложни системи /директор Колчо Бояджиев-изтъкнат конструктор/ и Комбинат Програмни и Технически Услуги /КПГУ/ даедно със споменатите по-горе 23 софтуерни къщи.
  Корпорация ППС разполага със супер модерна технология за дребноо-серийно производство на 16 слойни платки с висока прицизност и е конкурент на едросерийното производство на заводите за Микро-процесорни системи в гр. Правец.
  Тук снимка на платката  създадена в ППС. 
 • Участва активно в развитието на българската електронно-изчислителна техника и софтуер с много разработки за компютрите от Единната серия (ЕС 1020, ЕС 1030, ЕС 1040) и появяващите се персонални къмпютри Правец 8 и INTELEXT (производство на Корпорация ППС).
 • Разработчик на редица приложни програми, участник и ръководител на екипи по разработка и внедряване на информационни системи, включително на такива с национално значение.

Сътрудничество

Представител (1974–1980) на България в секция Големи информационни системи на IFIP.

Китайски семинар по нова икономическа политика и самоуправление (1986). Поздравление от министър председателя на Китай.


Съпредседател (1979–1992) на Българо-английската работна група по Електроника и информатика.Консултант (1986, заедно с изтъкнати лектори от още 11 страни) по покана и разноски на Китайското правителство, във връзка със създаването на Новата икономическа политика и самоуправление в Китай.

Съветник-консултант (1980) по изграждане на дуплекс информационна система (2хIBM 370/44 , 11 мини машини и 130 терминала инсталирани на всички спортни терени, където се провежда Олимпиадата) за онлайн отчитане на резултатите и класирането на Олимпиада 1980 в Москва.
Участник в редица международни конференции с доклади в областта на Information Technology and Management.

Китайски семинар по нова икономическа политика и самоуправление (1986). В центъра министър-председателят на Китай, в ляво от него Питер Друкер (САЩ, носител на Нобелова награда по икономика), членове на Правителството и лектори от различни страни, Рашко Ангелинов (първи ред, вторият отдясно).

Отличия

Орден Народна Република България (1985), Грамота от Председателя на Организационния комитет на Олимпиада 1980 Москва и Знак Почета (1987).

Съставил: Р. Калтинска

(по материали предоставени от Р. Ангелинов)