Библиография на трудове на Николай Янев

  1. Янев, Николай. Библиография.
  2. Янев, Николай М. Един български гений в математиката и физиката. //Доклади на 44-та Пролетна конференция на СМБ, Камчия. Математика и математическо образование, 2015, с. 101-110.
  3. Янев, Николай М. Международна година на статистиката 2013.// Доклади на 42-ра Пролетна конференция на СМБ, Боровец. Математика и математическо образование, 2013, с. 71-78.
  4. Янев, Николай М. Математиката – царица на науките. Дискусия.// Доклади на 40-та Юбилейна Пролетна конференция на СМБ, Боровец. Математика и математическо образование, 2011, с. 139-141.
  5. Янев, Николай М. Математиката като наука, изкуство, култура и професия. // Доклади на 33-та Пролетна конференция на СМБ, Боровец. Математика и математическо образование, 2004, с. 87-92.

Съставил: Р. Калтинска (по информация от Николай Янев)