Николай Янев (1943)

Николай Михайлов Янев e роден на 30.XI.1943 в гр. Бургас. Завършва гимназия в гр. Поморие през 1961 г. Отбива задължителната си военна служба (1961-1964) като моряк (рулеви на СКР Дръзки) във Военно-морския флот на България.
Завършва математика (1969) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет Св. Кл. Охридски и постъпва на работа (1969) в Математическия институт с Изчислителен център (дн. ИМИ) при БАН, където се пенсионира през 2013 г.

Специализации

1971-1972 – шест месеца в Математическия институт В. И. Стеклов към АН-СССР, Москва.
1972-1975 – редовна аспирантура в Механико-математически факултет на Московския държавен университет М. В. Ломоносов.
Научни степени и звания
Кандидат на математическите науки (дн. доктор; 1975), Доктор на математическите науки (1985).
В Института по математика и информатка при БАН (ИМИ-БАН): ст.н.с. II ст. (дн. доцент; 1988), професор (1991).

Ръководни длъжности

В Института по математика и информатка при БАН (ИМИ-БАН): Директор (1993–1999), Ръководител на секция Вероятности и статистика (2000–2012).

Основни научни направления

Теория на вероятностите, математическа статистика, стохастични процеси – разклоняващи се процес, теория на възстановяването, регенериращи процеси, сумиране на независими случайни величини.
Стохастично моделиране при процеси на клетъчна пролиферация в нормални и ракови тъкани.

Лекции

ФМИ на СУ (1978-2017): основен курс Вероятности и статистика, специални курсове – Разклоняващи се стохастични процеси, Теория на възстановяването, Случайно лутане, Специални стохастични процеси, Статистика 2.
Университет на Квебек в Монтреал, Канада (1989-1990): Вероятности и статистика, Приложна статистика.
Университет на Версай,Франция (1998-2000): Приложна статистика.
Университет на Рочестър, САЩ (2005-2006): Стохастични процеси (курс за докторанти).
Ръководство на 15 дипломанти и 10 докторанти.

Членство в научни/обществени организации

Българско статистическо дружество, Съюз на математиците в България (СМБ), Съюз на учените в България (СУБ).
International Statistical Institute (1993) – Elected member.

Сътрудничество

Член на редакционната колегия на списанията:
Mathematical Modelling – Biology Direct;
Serdica Mathematical Journal;
Pliska Mathematical Journal.

Отличия

На БАН: Почетен знак, Марин Дринов на лента и За заслуги към БАН.
На ИМИ-БАн: Медал с лента и плакет на ИМИ.
Doctor Honoris Causa на University of Extremadura, Spain.
Почетен гражданин на гр. Поморие.

Признание

През 2008 г. колегията отбеляза 65-годишнината на проф. Николай Янев на международната конференция ISCPS 2008 и семинар SDA 2008, проведени в Созопол (Плиска, т.19, 2009).

Съставил: Р. Калтинска (по информация от Н. Янев)

начало