Сметачни средства

Сметачните средства в музейната сбирка са два вида – механични и електронни.

Механичните  средства за пресмятане са използвани в миналото. Тук те са изложени във витрина.

Електронните средства се появяват в края на 50-те години на ХХ век и имат много интензивно развитие от самото начало до днес. В музейната сбирка има само представители от миналото, с различно предназначение, предимно българско производство. Някои от тях работещи.
Разположени са във витрини или на открито, върху маса.
.

От  АБАКА . . . . . .

. . . . . . ДО КОМПЮТЪРА