ВАСИЛ КОЛАРОВ (1942)


Васил Георгиев Коларов* е роден на 20.XI.1942 г. в гр. Батак. Завършва средно образование в София. Следва математика (1960-1961) в Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. През 1962 г. е изпратен да продължи следването си в Московския държавен университет (МГУ) в специалност Математика, със  специализация Изчислителна математика. Дипломира се с отличие през 1966 г.

Специализации

Специализира (1966-1967) Модерна компютърна архитектура и софтуер във Фуджицу, Токио, където получава сертификати по обикновен и напреднал Асемблер, Фортран, Кобол и Алгол.
През 1968 г., като стипендиант на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ на ООН), специализира големи макро-икономически модели на Линейното програмиране в Бирмингамския университет, Великобритания.
През 1974 година завършва курс Въведение към напреднали бизнес приложения в Advanced Marketing Institute на IBM в Отини, Белгия.
През 1983 година защитава тезата Проблеми на паричната политика на НРБ през 1970-1982 година в Института за управление на народното стопанство при Академията за народно стопанство към Министерския съвет на СССР (дн. Русия).

Научни и приложни интереси

Макроикономическо моделиране и софтуерно осигуряване.

Един интересен факт в тази връзка: през 2000 г. установява грешка в инструмента Solver на Microsoft® Excel-97® за линейно, нелинейно, целочислено и смесено‑целочислено програмиране. Грешката е потвърдена писмено през април 2001 от разработчиците на Solver: Frontline Systems, Inc. в САЩ и впоследствие отстранена.

В. Коларов заедно с К. Куцаров и М. Карадимов написват първия учебник по програмиране Основи на програмирането за техникумите по електроника, издаден от Издателство Техника през 1973 г. и преиздаден 1975 г. (218 с.).

Научни звания

Научен сътрудник трета, втора, първа степен в Научния център към Държавния комитет за планиране.

Месторабота, ръководни длъжности

Народен представител в: IX-то НС (1986-1990) и VII-мо ВНС (1990-1991)
Зам.-ръководител (1966-1975) на Научния (и изчислителен) център към Държавния комитет за планиране и началник на отдел Софтуер.
Зам.-управител (1975-1977), първи зам.-управител (1977-1984) и управител (1984-1989) на Българска народна банка.
Консултант и съдружник (1992-(998) в Подем Консулт ООД и Подем инженеринг СД.
Консултант (1998-2011) в ЕТ Васил Коларов и (2006-2918) в Булмаг АД.

Акад. Бл. Сендов на 8о г. (2012): Св. Маргенов, Р. Калтинска, Бл. Сендов, акад. Н. Съботинов,, Ст. Димова, Р. Ангелинов, В. Коларов; отзад инж. В. Недев.

Акад. Бл. Сендов на 8о г. (2012): Рашко Ангелинов, Стефка Димова, Васил Коларов, Румена Калтинска, Петър Русев.

Мисля, че до лявата ръка на акад. Сендов е тогавашният председател на БАН акад. Никола Съботинов, а зад тях на втори план е изтъкнатият ръководител в българската електронна промишеност инж. Васил Недев, бивш ген. дир. на ДСО “ДЗУ” (Дискови запаметяващи устройства) и ДСО “ИЗОТ” (Изчислителна и организационна техника).

Преподавателска дейност

  • Хоноруван преподавател (1969-1974) в  Математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Лекции: Автоматични сметачни машини, ориентирани за икономически приложения, Грешки от пресмятанията с плаваща запетая в Линейното програмиране.
  • Хоноруван преподавател (1976-1977) в УНСС. Курс по Компютърна обработка на икономическата информация; 
  • В Булмаг ООД (2000). Курс по Оптимизиране с компютър (в Excel) за финансови анализи и решения.
  • Хоноруван асистент (1999-2002) в УНСС. Семинарни занятия по Оптимизиране в икономиката с използване на компютър в Excel; лекции и упражнения по Количествени методи в управлението.
  • Хоноруван асистент в НБУ: лекции Информационна система на корпорацията (2001, магистърска програма Корпоративно управление); упражнения в компютърна зала по Бизнес планиране и контрол, оптимизация в EXEI за икономически анализи и решения (2002, бакалавърска програма Стопанско управление); курс Управление на информационните ресурси на корпорцията (2003, магистърска програма Корпоративно управлени).

Членство в научни/обществени организации

Един от основателите и член на Бюрото на Международната фондация Св. св.Кирил и Методий, София, понастоящем член на Съвета на фондацията.

Съставил: Р. Калтинска

(по материали предоставени от Васил Коларов)


*) За повече информация виж https://www.linkedin.com/in/vassil-kolarov-6a978b83