Хуморът на проф. Алипи Матеев

 

30-тe и 40-те години на ХХ в.
Годините, в които Алипи Матеев следва във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет, специализира  в Париж (1938-1940), започва своята научна и преподавателска дейност в  Софийския университет. Годините, когато среща и затвърдява най-близко приятелство, за цял живот, със своя състудент Любомир Илиев.

Част от атмосферата на тия десетилетия, фрагменти от характера и мирогледа на проф. Алипи Матеев, неговият усет към смешното и уродливото, са в  спомените ([1, 2]) на акад. Любомир Илиев за неговия приятел и колега Алипи.
Ще ги намерите и тук, заедно с разкази на други математици за него.

Проф. Алипи Матеев – лектор

Акад. Любомир Илиев и проф. Алипи Матеев

И една кратка, но толкова топла характеристика дадена в [7] за Алипи Матеев–Човекът:

Ето го в два автентичнти реда може би целият – истинският Алипи Матеев – една висококаратна сплав от хуманизъм, галантност, рицарство, остроумие, находчивост и безкористна щедрост.

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

  1. Акад. Илиев, Любомир. Панорама жива в паметта ….. и математик на този свят. // Съюз на математиците в България, 1986, с. 98-108.
  2. Акад. Илиев, Любомир. 100 г. математика в СУ и…математик на този свят. // Съюз на математиците в България, 1986, с. 71-81.
  3. Ганчев, Ив. Незабравимият хумор на математиците Матеев и Тагамлицки. // Съюз на математиците в България, Стара Загора, 1994, 59 с.
  4. Ганчев, Ив. Незабравимият хумор на математиците Матеев и Тагамлицки. Второ преработено издание. // Съюз на математиците в България, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2011.
  5. Иванова Кр. , Карабашева Кр. (съст.). Сериозно и весело за Алипи Матеев. По случай 100 години от рождението му. //Съюз на математиците в България, ISBN 978-954-8880-42-8, 2014.
  6. Миховски, Стоил. За хумора на професор Алипи Матеев. // Сериозно и весело за Алипи Матеев. По случай 100 години от рождението му. (Съст. Кр. Иванова  и Кр.Карабашева)//Съюз на математиците в България, ISBN 978-954-8880-42-8, 2014,  с. 29-35.
  7. Добрев, Димитър. Спомени за някои от университетските ни преподаватели.// Статия написана през 2000 г. и предадена в ММИБ от съпругата му през 2017 г. (авторът не е Димитър Минков Добрев).