Хуморът на проф. Алипи Матеев

Остроумие

Източник на остроумията на  Алипи Матеев описани по-долу е [1] (голяма част от тях отпечатани преди това в [2], някои от тях и в [3]), освен ако в скоби не е посочен друг източник.

Определения

♦  Според проф. Алипи Матеев има:
– една свръхестествена наука – математиката;
– няколко естествени науки – физика, химия, биология;
– няколко неестествени науки – право, икономика;
– една противоестествена наука – философията.

♦  Геометрията е наука, която ни учи да правим верни заключения от неточни чертежи.

♦  Методиката е наука, която учи учителя как да преподава това, което не знае.

♦  Метереологията е наука, която познава какво е било времето вчера.

Географията е наука, която за разлика от математиката, може да се преподава отпред назад и отзад напред.

Меридиан е линията, която описва капката вино върху изправена бутилка в следствие на собственото си тегло.

♦  В математическата логика важи законът за изключеното трето, а в женската логика важи законът за изключеното второ. Тя не допуска друго мнение освен своето.

♦  Комплексна задача е тази, за чието решаване се правят реални разходи, а резултатите са чисто имагинерни.

♦  Научен работник е човек, който задоволява собственото си любопитство за сметка на държавата.

♦  Ерген е мъж, който всяка сутрин идва на работа от различни посоки.

♦  Приятел е човек, който те познава много добре и въпреки това те уважава.

Сериозността на един факт се определя от неговите последствия.

Алипи Разбира се при него нещата звучаха в рамките на шегата. За съжаление, не мога да предам и частица от тънкия му хумор. Даже и случаите, когато въвеждаше понатията:
Меридиан – линията, която описва капката вино върху изправена бутилка в следствие на собственото си тегло.

Ирония

♦  Словосъчетанията чиста математика или опитна физика показват, че математиците се делят на чисти и мръсни, а физиците  на опитни и неопитни.


♦ На становището, че За да се осигури завършването на два пъти повече млади учители, трябва да се приемат два пъти повече студенти в първи курс, проф. Матеев, поклащайки глава, казваше:
М-м-да-а! Хората си мислят, че всички функции са линейни.

♦  Каква е приликата и каква е разликата между министър и съпруг? Приликата е в това, че и двамата имат заместници, а разликата е в това, че единият знае кои са му заместниците, но не знае какво правят, а другият не знае кои са му заместниците, но знае какво правят.

♦ Сега даването на път на дамите от кавалерите се счита за проява на внимание и уважение. Този акт на поведение е останал от пещерния период на хората. Тогава мъжът, при влизане в пещерата, е пускал жена си да върви напред, че ако там има вълци или мечки, нея да изядат.

♦  Хората приемат думите съавтор, съученик, състудент или съгражданин съвсем спокойно и ги използват много често.  Никой обаче не казва на човек, с когото живеят на една улица, съуличник.
По този повод е много интересен произходът на думите съпруг и съпруга. Те произхождат от думата съвпряг, т.евпрегнати заедно в един хомот, както два вола заедно теглят една кола.

♦  Много години наред Тагамлицки носеше едно хубаво светлокафяво зимно палто, твърде дълго.  Алипи казваше: От време на време палтото на Тагамлицки става модерно. ([2]).

♦  От рубриката Ако не е вярно, е добре измислено на Евгения Сендова в [3]: По времето, когато проф. Алипи Матеев бе декан (1963-1967) на Математическия факултет (дн. ФМИ) на  Софийски университет, го посетила млада журналистка.
– Съгласен ли сте да приложим метода на д-р Лозанов за преподаване на чужди езици по време на сън и в часовете по математика тук? – попитала тя професора.
– 
Като декан нямам нищо против – казал Алипи Матеев – но като преподавател отсега Ви гарантирам, че експериментът Ви е обречен на неуспех. Аз вече 30 г. обучавам студентите си в заспало състояние и досега не съм постигнал положителни резултати. 

Съвети

♦  Съвет към начинаещия асистентЗа упражненията трябва да се готвиш повече, отколкото трябва.

♦  Проф. Алипи Матеев използваше интересни метафори, за да изясни някои математически понятия. След като установи, че повечето студенти от първи курс се затрудняват да дадат пример за необходимо и достатъчно условие, той ни каза:
– Ето ви житейски пример: необходимото условие един човек да се счита за удавен, е да влезе във водата n пъти и да излезе n-1 пъти, където n е цяло положително число. (Евгения Сендова в [3]).

Съставил: Р. Калтинска

Библиография

  1. Красимира Иванова  и Красимира Карабашева (съст.). Сериозно и весело за Алипи Матеев. По случай 100 години от рождението му. //Съюз на математиците в България, ISBN 978-954-8880-42-8, 2014, 63 с.
  2. Акад. Илиев, Любомир. Панорама жива в паметта ….. и математик на този свят. //Съюз на математиците в България, 1986, 171 с.
  3. Жен-И-Сен. Смях на куб. //София, 2012, 44 с.  (Жен-И-Сен е псевдоним на Евгения Сендова  ред. бел.)

начало