ХРИСТОДУЛ СИЧАН НИКОЛОВ (1808-1889)*

Христодул Костович Сичан Николов е роден в гр. Самоков през 1808 г. и починал в родния си град през 1889 г. Като дете става послушник в Рилския манастир, където по-късно е подстриган за монах.
След полученото там образование продължава да учи в Мелник, отказва се от монашеството и заминава за Австрия. След кратък престой я напуска, за да замине за Букурещ, а по-късно се установява в гр. Свищов.

Болгарска аритметика (1845)

Учител

През 1833 г. учителят му Христаки Павлович го изпраща от Свищов в Сърбия, за да коригира издаването на ну чебника му по аритметика.
След това Сичан Николов учителства на два пъти в Габрово и в родния си град.
Последните години от живота си прекарва в Самоков.

Автор

Освен на Болгарска аритметика, той е автор и на Граматика или буквеница славянска (1858), на Древни български монети (1859) и на няколко книги – Месяцеслов (вечният календар).


* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. // Български математици. – София: Народна просвета, 1987, с. 12-13 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимка; съставил Р. Калтинска).