ЙОРДАН ДУЙЧЕВ (1912-1966)

Йордан Симеонов Дуйчев е роден на 10.1.1912 в София. Починал на 24.7.1966 в София.
Завършва гимназия в гр. Видин (1931) и математика (1935) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Учителства в гимназиите в Панагюрище, Битоля и Мездра (1938-1947).

Научни степени и звания

Асистент (1948), доцент (1962) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по висша алгебра и теория на вероятностите (1963-1966) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Висша алгебра (неразложимост на полиномите, разрешимост на уравнения с радикали, теория на алгебричните числа).

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Висша алгебра (от 1962), Теория на числата, Алгебрични полета (от 1963).
Във Висшия педагогически институт, Пловдив (дн. Пловдивски университет Паисий Хилендарски): Висша алгебра (1952).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски (1939-1988). Том II, А-З. – София : Унив. издателство Св. Климент Охридски, 1988, с. 895-896
  2. Моллов, Тодор, Стоил Миховски. Йордан Дуйчев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 207-209

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)