ЙОРДАН ДУЙЧЕВ (1912-1966)

0099-P-J.Duichev

БИБЛИОГРАФИЯ  НА ТРУДОВЕ НА ЙОРДАН ДУЙЧЕВ

  1. Библиография. // Алманах на СУ Св. Климент Охридски, Том ІІ, А-З. – СофияУнив. издателство Климент Охридски, 1988, с. 896.
  2. Моллов, Тодор, Стоил Миховски. Публикации на Й. Дуйчев. // Български математици.  – София : Народна просвета, 1987. с. 209.

(Съставил: Р. Калтинска)