Георги Ганчев (1945)

Георги Тодоров Ганчев е роден на  06.09.1945 в с. Бели Лом, Разградски окръг.
Завършва Втора гимназия в гр. Разград (1963). Негова учителка по математика е Недка Спасова.
Участва  в българския отбор на петата Международната олимпиада по математика (МОМ V) през 1963 г., на която получава III награда (дн. бронзов медал).

Висше образование.  Завършва математика, производствен профил във Физико-математически факултет (дн. ФМИ) на Софийски университет (1968).

Научни степени и звания

Кандидат на маематическите науки (дн. д-р, 1981). Научен сътрудник III-та (1972), II-ра (1977), I-ва (1982) степени, старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1984) в ИМИ при БАН.

Ръководни длъжности

Ръководител на секция Геометрия и Топология в ИМИ при БАН (1993–2011).

Основни научни направления

Риманова диференциална геометрия, Геометрия на почти ермитови многообразия, Диференциална геометрия на двумерни повърхнини.

Лекции

Диференциална геометрия, Проективна геометрия, Основи на геометрията, Аналитична геометрия, училищен курс по геометрия във ФМИ  на Софийски университет, ФМИ на Шуменския университет и СПФМ на Югозападния университет в Благоевград.

Източници

Информация предоставена от Г. Ганчев.