МОМ V – Полша, 5-14 юли 1963

Домакин на петата международна олимпиада по математика е Полша. Състезанието се провежда на 9 и 11 юли в залата на Института за държавни контрольори в гр. Вроцлав, Полша.

Участват отборите на 8 страни – България, ГДР (Германска демократична република), Полша, Румъния, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, Чехословакия, Югославия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници. Общият брой участници е 64.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Алипи Матеев, педагогически ръководител – Стоян Будуров. Осемте участници в отбора са подбрани след подборен изпит сред 37 кандидати – първенци в Националната олимпиада по математика. Състав на отбора (по азбучен ред):

1005-t-1963

 1. Ангел Спасов Мулешков – XI клас, IV вечерна гимназия, София
 2. Владимир Стоянов Заимов – III курс, Техникум по електротехника, София
 3. Георги Тодоров Ганчев – XI клас, Политехническа гимназия, Разград
 4. Любомир Йорданов Павлов – XI клас, II политехническа гимназия, Плевен
 5. Светлозар Йорданов Рулински – XI клас, I политехническа гимназия, Русе
 6. Светослав Йорданов Билчев – X клас, II политехническа гимназия, Русе
 7. Хаим Моис Хаимов – XI клас, I политехническа гимназия, Варна
 8. Христофор Василев Кожухаров – XI клас, VII политехническа гимназия, Пловдив

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател проф. С. Страшевич (Полша). По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките на трудност на всяка от тях. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Чехословакия, СССР и Унгария, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от СССР, ГДР и Унгария.

Резултати

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]). Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 35 индивидуални награди (54.6% от участниците), разпределени както следва:

I награда – 7 ученици: СССР – 4; Румъния, Чехословакия и Югославия – по 1.
II награда – 11 ученици: Унгария – 5; СССР – 3; Югославия – 2; Румъния – 1.
III награда – 17 ученици: България, ГДР, Румъния и Унгария – по 3; Полша – 2; СССР, Чехословакия и Югославия – по 1.

Специални награди: Първенци на МОМ V са учениците: Франц Дакар (Югославия), Генадий Малолеткин и Рафаел Саркисян (СССР). Между тях работата на Ф. Дакар се отличава с оригиналност .

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 145 точки от 320 възможни. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Владимир Стоянов Заимов – III награда (26 точки)
 2. Светослав Йорданов Билчев – III награда (22 точки)
 3. Георги Тодоров Ганчев – III награда (21 точки)

За показан успех на V-тата международна олимпиада, без да полагат състезателен изпит по математика А. Мулешков, Георги Ганчев и С. Рулински са приети  за студенти по математика в Софийския университет, X. Хаимов — по математика в СССР, Л. Павлов — в радиофизическия институт в СССР и X. Кожухаров — в политехническия институт в Полша.

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 271
Унгария – 234
Румъния – 191
Югославия – 165
Чехословакия – 151
България – 145 
ГДР – 140
Полша – 136

Закриване на олимпиадата

На 13 юли 1963 г. в зала на градския музей във Вроцлав, Полша, тържествено се закрива петата международна олимпиада по математика. Проф. С. Страшевич обявява резултатите и раздава наградите на премираните ученици.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Будуров, Ст. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 44-53.
 2. Будуров, Ст. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.