Рачо Денчев (1931)

Рачо Тодоров Денчев е роден на 08.03.1931 г. в гр. Ловеч.
Завършва математика (1952) в Математическия факултет – дн. ФМИ  на Софийския университет. Специализира в Университета в Питсбърг, Пенсилвания, САЩ (1983).

Научни степени и звания

Асистент (1953) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет. Старши научен сътрудник II ст. (дн. доцент, 1970), старши научен сътрудник I ст. (дн. професор, 1975) в Института по математика с Изчислителен център (ИМ с ИЦ, вж История на ИМИ) при Българската академия на науките.

Ръководни длъжности

Ръководител на сектор Математическо моделиране (1970–1971) и на сектор Диференциални уравнения (от 1973) към Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИИстория на ФМИ). Декан на Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет (1979-1983). Заместник- директор на Единния център по математика и механика (ЕЦММ, вж История на ИМИ, История на ФМИ) (1979–1983).

Втори конгрес на българските математици (Варна, IX.1967). Тодор Генчев, Ярослав Тагамлицки, Рачо Денчев и Никола Стоев

Основни научни направления

Диференциални уравнения, Математическа физика.

Лекции

Във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет: Обикновени диференциални уравнения, Частни диференциални уравнения.

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ).

Сътрудничество

Старши научен сътрудник в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (1960-1970).

Отличия

Орден Кирил и Методий I степен (1980 г.).

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)