БЛАГОВЕСТ ДОЛАПЧИЕВ (1905-1974)

БИБЛИОГРАФИЯ  НА ТРУДОВЕ НА БЛАГОВЕСТ ДОЛАПЧИЕВ

  1. Библиография. // Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ „Св. Климент Охридски”, 1988, том I,  с. 179.
  2. Библиография. // Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ „Св. Климент Охридски”, 1988, том II, кн. 1. с. 846 – 851.
  3. Чобанов, Иван. Публикации на Бл. Долапчиев // Български математици. –София, ДИ ”Народна просвета”, 1987. с. 175-178.
  4. Основни трудове. Благовест Долапчиев от Иван Чобанов.–София, УИ „Св. Климент Охридски”, 1993, 242-243.
  5. Публикации. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). 1969, т. 1, с. 211-214.
  6. Долапчиев, Благовест. Ново преселение. // Български математици. –София, ДИ ”Народна просвета”, 1987. с. 187-193.

(Съставил: Р. Калтинска)