БЛАГОВЕСТ ДОЛАПЧИЕВ (1905-1974)

ДРУГИТЕ ЗА БЛАГОВЕСТ ДОЛАПЧИЕВ

Той бе един от най-типичните представители на онова поколение мои учители, които в буквалния смисъл на думата живееха с интересите на българската математика. Неговият „математически патриотизъм”, ако мога така да го нарека, бе изключителен – той бе готов винаги и навсякъде да отстоява докрай всяка математическа кауза, която считаше за справедлива, с всичко, което беше във възможностите му. […] Той бе малко старомодно официален в отношенията си с хората. Но всички, които поне донякъде го познаваха по-отблизо, знаеха, че зад тази външност се криеше едно истинско добро човешко сърце.

Проф. Дойчин Дойчинов в [3]

Енергичен и делови, взискателен и човечен, принципен и справедлив – едва ли е нужно да се каже повече за него като учен, преподавател и човек.

Проф. Петър Русев в [3]

Високата му ерудиция, забележителната му памет, подчертаното му чувство за справедливост и отговорност пред обществото го издигаха над дребнавостта и посредствеността.

Проф. Георги Паскалев в [3]

Доброжелателност и стоицизъм… Тези две думи изплуват най-напред в съзнанието ми когато си спомня за професор Благовест Долапчиев.

Неговата доброжелателност към младите таланти бе уникална. Стоицизмът, с който води безнадеждна борба с коварната болест в края на дните си, бе още по-удивителен.

Проф. Тодор Генчев в [3]

Цитираните по-долу публикации за чл.-кор  Благовест Долапчиев засягат неговата биография, забележителното му научно творчество и преподавателски талант.

  1. Чобанов, Иван. Благовест Долапчиев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 165
  2. Долапчиев, Иван. Спомен за моя чичо Благовест Долапчиев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 178-181
  3. Колеги и ученици на Благовест Долапчиев за него. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 181-187
  4. Любомир Лилов за Благовест Долапчиев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 182-183
  5. Спас Манолов за Благовест Долапчиев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 183
  6. Петър Русев за Благовест Долапчиев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 185
  7. Благовест Сендов за Благовест Долапчиев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 185-186
  8. Христо Христов за Благовест Долапчиев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987. с. 186-187
  9. Чобанов, Иван. Професор д-р Благовест Долапчиев (1905–1974). // Физико-математическо списание, 1974, № 17, с. 233-235
  10. Чобанов, Иван. Благовест Долапчиев. . – София : УИ Св. Климент Охридски, 1993, 244 с.

(Съставил: Р. Калтинска)