БЛАГОВЕСТ ДОЛАПЧИЕВ (1905-1974)

ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. БЛАГОВЕСТ ДОЛАПЧИЕВ

 

Встъпителната лекция на доц. Благовест Долапчиев


През 1896 г. излиза нов Правилник на Висшето училище в София (преименувано на Софийски университет през 1904 г.), съгласно който за новоназначените доценти се въвежда изнасянето на встъпителна лекция пред всички преподаватели, студенти и външни гости.

В периода 1909-1963 са изнесени общо 14 встъпителни лекции. По идея на академик Борислав Боянов те са издадени в отделна книга: Физико-математически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Встъпителните лекции на новоназначените доценти по математика 1909-1963. УИ „Св. Климент Охридски”, 2009, 279 с.

Благовест Долапчиев става доцент към Катедрата по аналитична механика през 1943 г. На 11 ноември 1943 г. прочита всъпителната си лекция Математически решения в аеродинамиката на летението (с. 211-231 в книгата цитирана по-горе).

(Съставил: Р. Калтинска)