ХРИСТО КАРАНИКОЛОВ (1910-1975)

Христо Николов Караниколов е роден на 25.VI.1910) в София. Починал на 10.ХII.1975 в София. Завършва Първа софийска мъжка гимназия (192 ). Следва математика (1929-1933) във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Стажува в Стажантския учителски институт при Трета софийска мъжка образцова гимназия (1933-1934).

Директор на прогимназията в с Живково, Ихтиманско (1933-1934), учител в Кърджалийската смесена гимназия (1934-1935), Чирпанската смесена гимназия (1936-1938) и Варненската мъжка гимназия (1939-1943). 

Научни степени и звания

Старши преподавател (1952-1953),  доцент (1954), професор (1964) в Минно-геоложки институт в София (преименуван на Висш минно-геоложки институт, дн. Минно-геоложки университет). Доктор на математическите науки (1942).

Ръководни длъжности

Ръководител на Катедрата по математика във Висшия минно-геоложки институт  (1963-1975).

Основни научни направления

Теория на числата, Теория на неопределените уравнения, Диференциални уравнения, разпределение на нулите на полиноми и др.

0128b-L-Karanikolov

Лекции

Висша математика, специални и аналитични функции.

Членство в научни организации

Член на Съюза на научните работници в България (1945).

Сътрудничество

Сътрудник на Списание на Физико-математическото дружество и на Младежки физико-математически вестник.

Отличия

Орден Кирил и Методий II ст. (1970).

Библиография

  1. Тонков, Тонко. Христо Караниколов.  // Български математици.  –София. ДИ „Народна просвета”, 1987. с. 199-203.
  2. Тонков, Тонко. Христо Караниколов (1910-1975). Физико-математическо списание, 19 (52), 1976, кн. 1, с. 81-86.
  3. Тонков, Тонко. Сто години от рождението на проф. Христо Николов Караниколов. Математически форум, том XII,  бр. 4, 2010, с. 107.

(Снимката е предоставена от доц. Т. Тонков; съставил: Р. Калтинска)