Райна Стойкова (1893)

0032-P-R_Stoikova_BM

Райна Атанасова Стойкова е родена във Варна на 11 май 1893 г.
Завършва девическата гимназия в родния си град (1910) и, с отличие, математика във  Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет (1911- 1914).

Учителка

Учителства във Варненската девическа гимназия. През 1921 г. Министерството на народното просвещение я командирова за 3 месеца в Германия на специализация.
Преподава в Нанчевата гимназия в Шумен (1922-23) и във Варненската девическа гимназия (1923-1930).
Спечелва конкурс за учител в София и е назначена за преподавателка в Стажантския институт при III-та Софийска мъжка гимназия, където е образцов учител до 1947 г.
От 1947 до 1951 г. преподава математика в VI-та Софийска мъжка гимназия, където се и пенсионира.

Източници

Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 19-20 (съставил: Р. Калтинска).