СПАС МАНОЛОВ (1922-1996)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА СПАС МАНОЛОВ

  1. Библиография. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том ІI, кн. 2, И-О, с. 532
  2. Библиография. // Математика, 21, 1982, №1, с. 4-5
  3. Манолов, Спас. Иван Ценов – по случай 100 години от рождението му. // Физико-математическо списание, 1983, № 25, с. 88-91

(Съставил: Р. Калтинска)