Спас Манолов (1922-1996)

Другите за Спас Манолов

  1. Лубих, Владимир. Проф.д-р м. н. Спас Манолов Миланов (по случай неговата 60-годишнина). //Обучението по математика, 1982, кн. 1, с. 42-45.
  2. Димовски, И., Г. Скордев. Професор доктор Спас Манолов на 60 години.// Математика, 21, 1982, №1, с. 2-5.

(Съставил: Р. Калтинска)