Стоян Недев (1942-2015)

Страницата е в процес на разработка.

Стоян Йорданов Недев е роден на 02.11.1942 в с. Генерал Колево, Варненско. Почива на 31.05.2015 в София.
Завършва гимназия в гр. Провадия. През 1960 г., като ученик в ХI клас,  участва успешно в Националната Математическа Олимпиада и заедно с други отличили се участници е освободен от задължителната двугодишна военна служба и приет за студент във Физико-математическия факултет (дн. Факултет по математика и информатика – ФМИ) на Софийския университет.

Студент в София. Още на втората година от следването си е избран да води упражнения по Диференциално и интегрално смятане на студенти от първи курс.
Наред с редовните математически дисциплини, той слуша и четения от доц. Дойчин Дойчинов за първи път в България курс по Обща топология. Този курс и изследователският семинар по Анализ на проф. Ярослав Тагамлицки събуждат неговия начален интерес към общата топология.

Студент и аспирант в Москва. През 1963 г., заедно с група отлични студенти  е изпратен да следва (като студент трети курс) в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет (МГУ). Факултетът е известен с научните си семинари, ръководени от бележити математици от по-старата генерация (Холмогоров, Гельфанд, Александров, Тихонов, Курош). Стоян Недев се присъединява към семинара по Обща топология  за начинаещи изследователи.
Подготвя своята кандидатска (PhD) дисертация в МГУ  под ръководството на проф. А. В. Арахангелски и получава научната степен Кандидат на физико-математическите науки (дн. д-р) през 1970 г.

В ИМИ. След завръщането си в София постъпва в Математическия институт (дн. Институт по математика и информатика, ИМИ) при БАН и работи в секция Топология. Ръководи изследователски семинар, гост-професор е в редица университети в България, САЩ и Алжир.

Източници

Alexader V. Arhangel’skii, Mitrofan M. Choban, Petar S. Kenderov. PROFESSOR  STOYAN YORDANOV NEDEV // Serdica Mathematical Journal, 2018, Vol. 44, 1-2, p. 1-30.  http://www.math.bas.bg/serdica/2018/2018-001-030.pdf