СТЕФАН ЛАФЧИЕВ (1863-1941)*

 0026a-P-Lafchiev

Стефан Лафчиев е роден на 13 януари 1863 г. в Дряново. Починал на 20 април 1941 г.

Основно образование получава в родния си град, след което завършва габровската Априловска гимназия. От 1883 до 1887 г. е студент по математика и физика в Одеския университет.
Последователно учителства в Сливенската, Варненската, Търновската и Русенската гимназии.

Ръководни длъжности

Директор на Русенската гимназия (1894).
Главен инспектор по математика и физика и подпредседател на учебния комитет (1894-1897) при Министерството на народното просвещение, главен секретар на министерството (1897-1899).
Началник на училищния отдел при Българската екзархия в Цариград (1906-1909).

Членство в научни организации

Учредител ([2], [3]) и повече от 30 години е председател на  Физико-математическото дружество в София. Той е първият редактор на списанието на Физико-математическото дружество.

Библиография

  1. *Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 19-20 (тук извадки от текста с добавени подзаглавия; съставил Р. Калтинска).
  2. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му.// Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20. основотелите
  3. Николов, Георги. Дейността на физико-математическото дружество в София.// Юбилеен сборник, 1939, с. 69-76.