МОМ XVIII – Австрия, 10-20 юли 1976

1018-1976

Домакин на осемнадесетата международна олимпиада по математика (МОМ XVIII) е Австрия. Състезанието се провежда на 12 и 13 юли в Линц, Австрия.

Участват отборите на 19 страни – Австрия, Англия, България, Виетнам, ГДР (Германска демократична република), Гърция, Куба (непълен състав), Полша, Румъния, САЩ, СССР (Съюз на съветските социалистически републики), Унгария, ФРГ (Федерална република Германия) – непълен състав, Финландия, Франция, Холандия, Чехословакия, Швеция, Югославия.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Петър Кендеров и педагогически ръководител – Димо Серафимов. Участниците  в отбора са подбрани сред първенците в  Националната олимпиада по математика и подборен изпит след едномесечен курс с 16 от най-добрите сред тях. Състав на отбора (по азбучен ред):

1018-t-1976

 1. Ангел Иванов Живков – Математическа гимназия, Видин
 2. Владимир Димитров Бабев – Нацонална математическа гимназия, София
 3. Георги Иванов Георгиев – Нацонална математическа гимназия, София
 4. Костадин Неделчев Коручев – Пловдив
 5. Пламен Димитров Стефанов – Математическа гимназия, Русе
 6. Пламен Емилов Кошлуков – I Единно средно политехническо училище, София
 7. Росен Николов – София
 8. Хенри Иванов Будинов – Математическа гимназия, Враца

За настроението и личните впечатления на някои от участниците в олимпиадата вж. [1].

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите. По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките за трудност на всяка от тях. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Чехословакия, Финландия, Холандия, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от САЩ, Холандия и Англия.

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите и точките им на трудност в [2]).

Резултати

Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Австрия, а окончателните оценки се утвърждават от Международното жури.

Първа, трета, четвърта и шеста задача са сравнително по възможностите на учениците. Втората и петата задачи са изключително трудни. На тази олимпиада освен I, II и III награда, журито присъжда допълнително и 1 специална награда за оригинално решение на петата задача.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 82 индивидуални награди (за 47.7% от участниците), разпределени както следва:

I награда9 ученици: СССР – 4; Англия – 2; Франция, САЩ, Австрия – по 1

II награда – 28 ученици: Англия и САЩ – по 4; Франция, Унгария и СССР – по 3; България, ГДР, Австрия – по 2; Чехословакия, Румъния, Швеция, Виетнам и Югославия – по 1.

III награда – 45 ученици: България и Полша – по 6; Австрия – 5; Унгария, – 4; Чехословакия, ГДР, Румъния, Швеция, Виетнам, Югославия – по 3; Холандия, Финландия, Франция, Англия, СССР и САЩ – по 1;

Специални награди: Връчена е специална награда за оригинално решение на петата задача на ученик от Англия.

Учениците с I, II, III награда и тези със специална награда получават също грамоти за участие, специални дипломи и материални награди.

Резултати на българския отбор

Българският отбор получава общо 174 точки (54.3%) от 320 възможни. Средният успех на наш състезател е 30% над средното ниво на участниците. Българският отбор пожъна необикновен, неочакван успех. Нашите момчета се наредиха на четвърто място след СССР, Англия и САЩ. Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Ангел Иванов Живков – II награда (24 точки)
 2. Пламен Димитров Стефанов – II награда (27 точки)
 3. Костадин Неделчев Коручев – III награда (22 точки)
 4. Пламен Емилов Кошлуков – III награда (21 точки)
 5. Росен Николов – София – III награда (21 точки)
 6. Владимир Димитров Бабев – III награда (20 точки)
 7. Георги Иванов Георгиев – III награда (20 точки)
 8. Хенри Иванов Будинов – III награда (19 точки)

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране  не се прави. Но резултатите получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

СССР – 250 (78%)
Англия – 214
САЩ – 188
България – 174
Австрия – 167
Франция – 165
Унгария – 160
ГДР – 142
Полша – 138
Швеция – 120
Румъния – 118
Чехословакия – 116
Югославия – 116
Виетнам – 112
Холандия – 78
Финландия – 52
Гърция – 50
Куба – 16
ФРГ – 8

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Кендеров, П., Серафимов, Д., Димитрова, П. Осемнадесета. Лиенц – Австрия. 1976 година. // Международни олимпиади по математика. – София : Народна просвета, 1981, с. 59-64.
 2. Кендеров, П., Д. Серафимов. 18 международна олимпиада по математика. // Математика, XV, № 5, (1976), с. 15-18.