Спиридон Ганев (1869-1961)

Спиридон Райчев Ганев е роден на 12 април 1869 г. в гр. Сливен. Починал на 1 ноември 1961 г. в гр. София.

Завършва гимназия в Пловдив през 1887 г. Следва математика в Чешкото висше техническо училище в Прага (1887-1888), математика и физика в Лиежкия университет, Белгия (1888-1893), където завършва със защита на докторат по физически и математически науки (1893). През 1900 г. е на едногодишна специализация в Лайпциг.

Научни степени и звания

Извънреден преподавател (от 1.X.1893)  и хоноруван доцент (от 1.II.1895) по Висша алгебра и Аналитична механика във Висшето училище (от 1904 – Софийски университет). Редовен доцент при Катедрата по аналитична механика (от 1.IX.1897) и извънреден професор (1904-1911) при същата катедра.

Напуска по собствено желание и работи до пенсионирането си в Българската народна банка (1911-1925) на длъжност началник отдел Финансови изучавания.

 

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали от ляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Лекции

Аналитическа механика, Висша алгебра, Механическа теория на топлината, Теория на алгебрическитe уравнения, Понятие за функция в елементарната математика.

Членство в научни организации

Учредител ([4]) на Физико-математическото дружество (1898) и негов председател (1909-1910).

Други дейности

Превежда и пише редица статии за математическото образование в Европа. Радетел за реформи и усъвършенстване на математическото образование у нас. Работи за делото на народните читалища. Участва в дейността на читалищe Славянска беседа в гр. София и на читалище Зора в гр. Сливен. На последното прави многократни дарения, като приживе му предоставя и ценна част от библиотеката си.

Отличия

Почетен член на сливенското читалище Зора. Орден за храброст за участието си в Балканската и в Първата световна война. 

 Библиография

  1. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетско издателство „Климент Охридски”, 1988, том І, с.106.
  2. Станилов, Грозьо. Първите сливенски математици Спиридон Ганев и Димитър Табаков. // Математика и математическо образование. Сборник доклади от 38-та Пролетна конференция на СМБ, 2009, с 7-12.
  3. Танушев, Мирослав, Марков, Любомир. Спиридон Ганев. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 55-57.
  4. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му.// Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20.

(Съставил: Р. Калтинска)