САВА ДОБРОПЛОДНИ (1820–1884)*

  

Сава Хаджиилиев Доброплодни е роден през 1820 г. в гр. Сливен, починал в София на 19 април 1884 г.
Отначало учи в родния си град, а после – в Коручешменското гръцко училище в Цариград.

Учител в Котел, Шумен, Сливен, Варна, Тулча, Силистра, Кюстендил и Карловац (Австрия). Освен на Училищни таблици, които издава като учител в Австрия и които съдържат упътвания, примери за преподаване на български език и аритметика, е автор и на други книги и учебници.

След Освобождението работи като просветен деятел и администратор.


* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. //  Български математици. – София:  ДИ Народна просвета,  1987, с. 13. (тук извадка от текста).