ПЕТЪР БЕРОН (ок. 1800-1871)*

Петър Берон е роден около 1800 г. в гр. Котел, починал през 1871 г.
Учи в килийно училище в родния си град, а по-късно в Букурещ. Следва философия в Хайделберг и медицина в Мюнхен.

Научна дейност

Първоначално работи като лекар в Крайова, но десет години по-късно се отдава на разнообразна научна дейност. Резултатите от нея са отразени в повече от 20 труда, които третират въпроси по философия, медицина, химия, физика, астрономия и др.

Първият учебник на български език

Петър Берон поставя началото на нова епоха във възрожденската ни култура. Със своя Буквар с различни поучения, известен като Рибен буквар (1824 г.), той полага основите на светското образование у нас. В предговора към буквара Берон определя задачите и принципите на новото училище: връзка с живота, демократизиране на образованието, образование и за жената, достъпност на обучението и др.

0007-U-Riben_bukvar-1824

Рибният буквар (НБ „Кирил и Методий“)

0010c-L-P_Beron

Д-р Петър Берон

Дарител

Петър Берон подпомага образованието в България и материално. Той изпраща средства на училищата в Котел, Сливен, Елена, Шумен и други градове. Издържа будни български мла­дежи, учещи в чужбина. Между тях е и Николай – син на Христаки Павлович.
Голяма част от състоянието си Берон завещава на българските училища.


* Ганчев, Иван. Математическите знания у нас до 1878 г. //  Български математици. –София:  ДИ Народна просвета,  1987, с. 7 (тук извадка от текста с добавени подзаглавия и снимки; съставил Р. Калтинска).