Анани Лангов (1935-2018)

Анани Сотиров Лангов е роден на 07.08.1935 г. в с. Бобошево, Кюстендилски окръг (дн. град в област Кюстендил). Почива на 05.03.2018 г. Завършва математика (1960) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет. Завършва редовна аспирантура в Московския областен педагогически институт Н. К. Крупская (1969). Специализира в Ярославския държавен педагогически институт, СССР (1986).

Научни степени и звания

Асистент (1962), доцент (1977) във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет.

Основни научни направления

Проективна и дескриптивна геометрия.

Лекции

Във Факултета по математика и механика (дн. ФМИ) на Софийския университет: Геометрия (1971-1974), Дескриптивна геометрия (1971-1980), Метрично изграждане на геометрията (спецкурс) (1980-1986), Съдържание на училищния курс по математика (1986).
В Пловдивския университет Паисий Хилендарски: Проективна геометрия (1971-1975) и Дескриптивна геометрия (1974-1975).

Членство в научни организации

Член на Съюза на математиците в България (СМБ) (1977).

Библиография

Алманах на СУ Климент Охридски (1939–1988). Том ІI, И-О. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1988, с. 453-454

(Съставил: БИМИ; ред. А. Овадиев)