ЛЮБОМИР ИЛИЕВ (1913-2000)

БИБЛИОГРАФИЯ  на трудове на Любомир Илиев

 1. Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ „Св. Климент Охридски”, 2000, том 2, И-О, с. 87-98.
 2. Библиография. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство ва БАН, 1969, том 1, с. 272-273.
 3. Илиев, Л. Слово на Председателя на Организационния Комитета на Третия Конгрес на Българските Математици Академик  Л. Илиев. //Физ.-мат. сп. 15 (1972), No 4, 257–260.
 4. Илиев. Слово при откриването на учредителния конгрес на Съюза на математиците в България. //Физ.-мат. сп.,  1977, т. 20, No 4, 280–288.
 5. Илиев, Л. Академик Любомир Чакалов – живот и творчество. //Физ.-мат. сп., 1963, 6, с. 123-129.
 6. Илиев, Любомир. Математически институт с Изчислителен център при БАН. //Физ.-мат. сп., 1969, 12, № 4, с. 265-274.
 7. Илиев, Л. Математиката като наука за модели. //Физ.-мат. сп., 1970, № 13, с. 287-296.
 8. Илиев, Л. Академик Никола Обрешков (по случай 75 години от раждането му). //Физ.-мат. сп., 1971, 14, с. 32-33.
 9. Илиев, Любомир.Единен център за наука и подготовка на кадри по математика и механика (ЕЦНПНММ). // Физ.-мат. сп., 17, № 1,1974, с. 16-28.
 10. Илиев , Л. Г. Софийски университет „Климент Охридски“. // Физ.-мат. сп., 1979, 22, с. 3-5.
 11. Илиев , Л. Г. Съвременната математика. //Физ.-мат. сп., 1979, 22, с. 181-196.
 12. Илиев, Л. Г. Математическите професии. //Физ.-мат. сп., 1982, 24, с. 143-150.
 13. Илиев , Л. Г. Развитие на математиката в Народна република България. //Физ.-мат. сп., 1984, 26, с. 254-271.
 14. Илиев, Л. Г. Първият изчислителен център в Народна република България по случай 25 години от създаването му. //Физ.-мат. сп., 1987, 29, с. 86-92.


 
 
 
 
 
 
 
 

(Съставил: Р. Калтинска)