БОРИС ГЕРГАНОВ (1878)*

Борис П. Герганов е роден в Сливен на 14 юни 1878 г.

Учител

След завършване на висшето си образование е назначен за учител в Плевенската мъжка гимназия, където преподава геометрия, дескриптивна геометрия и алгебра.

Автор на учебници

Автор е на учебници в съавторство с П. Мартулков, С. Мънков, Хр. Кръстев.

0021-U-Algebra_7-1928

Алгебра (1928)

0023-U-Trigonometry-1941

Тригонометрия (1941)

0021a-U-Algebra_5-1942

Алгебра (1942)

0021b-U-Algebra_6-1944

Алгебра (1944)


*Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 18 (тук добавени подзаглавия и снимки; съставил: Р. Калтинска).