СЕРАФИМ МЪНКОВ (1881-1963)*

Серафим Николов Мънков е роден в с. Сухиндол (днес град) на 28 октомври 1881 г. Почива през 1963 г. в София. Основно образование получава в родното си село, а средно – в габровската Априловска гимназия.

Учител

През 1904 г. завършва Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет и става учител в Търновската мъжка гимназия.
От 1907 до 1909 г. е учител в III-та Софийска мъжка гимназия, а след това – в Девическото педагогическо училище. От 1912 до 1930 г. преподава в I-ва Софийска мъжка гимназия, от 1938 е учител в IV-та Софийска мъжка гимназия до пенсионирането си през 1944 г.
През 1952 г. става лектор по математика в XII-та Софийска гимназия, а от 1953 до 1959 г. е учител в XXIII-та Софийска гимназия.

Участник във войните

Участва в Балканската и в Първата световна война. Получава орден за участието си в обсадата на Одрин.

Ръководни длъжности

Началник на средното и висшето образование (1930-1933) и главен инспектор по математика (1936-1938) при Министерството на просвещението. Директор на IV-та Софийска мъжка гимназия (1938-1944).

Автор на учебници

Автор е на учебници за гимназиите по Алгебра (V, VI, VII клас), тригонометрия (VI клас) и др.

0021-U-Algebra_7-1928

0023-U-Trigonometry-1941

0021a-U-Algebra_5-1942

0021b-U-Algebra_6-1944

Отличия

Ордени:  За храброст за участие в обсадата на Одрин, За заслуга – сребърен (1912-1913) и златен (1915-1918). Медал За гражданска заслуга V степен (1922) и IV степен (1938).
За 75-годишнината си е награден с орден Кирил и Методий  I степен.


*Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 19 (тук добавени подзаглавия и снимки; съставил: Р. Калтинска).