ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ (1904-1977)

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ НА ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ

  1. Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ  „Св. Климент Охридски”, 1939, том I, с. 85.
  2. Библиография. Алманах на СУ „Св. Климент Охридски”. УИ  „Св. Климент Охридски”, 1988, том II, (А-З),  с. 312-313.
  3. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН, т. I, 1969,  с. 84-87.
  4. Бояджиев, Г., Чешанков, Б. Публикации на Г. Брадистилов.

(Съставил: Р. Калтинска)