ХРИСТО БАЛТАДЖИЕВ*

Учител

Христо Балтаджиев е дългогодишен учител по математика – първо в мъжката, а след това в девическата гимназии в Пловдив. Учител на акад. Любомир Чакалов.

Автор на учебници

Автор е на учебници, издадени в Пловдив. Част от тях::

  1. Сферична тригонометрия за горните класове, 1894.
  2. Геометрия, 1911.
  3. Планиметрия за I и II клас на средните учебни заведения, 1911.
  4. Стереометрия за III клас, 1911.
  5. Геометрия за V клас на гимназиите. С упражнения и задачи за построение, 1914.

  1. *Ганчев, Иван, Диана Раковска, Тодор Стоилов, Йордан Динов. Обучението по математика у нас от 1878 г. до средата на ХХ век. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, c. 18 (извадка от текста с добавени подзаглавия, ред. Р. Калтинска)
  2. Бучков, Нестор Ат. Математика и математици. Спомени. //Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 91-92.