Атанас Тинтеров (1857-1927)

Атанас Видулов Тинтеров е роден в гр. Калофер (10.VI.1857), починал в гр. София (13.VIII,1927). Завършва гимназия в гр. Болград, Русия (1877), следва математика в Новорусийския университет в Одеса (1871-1877).

Учител

Учител по математика в Сливенската (1881-1882), Пловдивската (1882-1884) и Софийската (1885-1889) гимназии. Преподавател по математика във Военното училище в София (1885-1886).

Научни степени и звания

Преподавател по Алгебрически анализ (1893-1894) и извънреден професор към Катедрата по висша математика (1899-1903) във Висшето училище (от 1904 – Софийски университет). Професор и ръководител на Катедрата по Висша математика (1904-1910) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийски университет (напуска по собствено желание).

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали отляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Преподаватели и студенти от специалност физика и математика на Висшето училище в София, випуск 1899/1900. Седнали отляво надясно: Марин Бъчеваров (астрономия), Атанас Тинтеров (математика), Антон Шоурек (дескриптивна геометрия), Емануил Иванов (висш анализ), Порфирий Бахметиев (физика), Спиридон Ганев (аналитична механика).

Лекции

Алгебрически анализ, Основи на висшата магтематика, Диференциално и интегрално смятане, Теория на вероятностите, Геометрически приложения на интегралното смятане.

Членство в научни организации

Член-оснновател на Физико-математическото дружество (ФМД).

Библиография

  1. Алманах на СУ Св. Климент Охридски. Университетско издателство Климент Охридски, 1988, том І, с. 602-603.
  2. Сотиров, Владимир. Атанас Тинтеров. // Български математици. – София : Народна просвета, 1987, с. 30-33.

(Съставил: Р. Калтинска)