Георги Христов Иванов (1932-2011)

В процес ва разработка.

Научни степени и звания

Георги Христов Иванов е роден на 3. IV.1932 г. в гр. Казанлък. Почива на 5.VI.2011 г. в София.
Завършва средно образование в родния си град през 1952 г. Следва специалност Математика (1952-1957) във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ)  на Софийския университет и завършва с квалификация специалист математик. Няколко години е учител в Казанлък и София, след което постъпва на работа в Математическия институт (дн.  ИМИ) при БАН, където работи до пенсионирането си.

Научни степени и звания

Научен сътрудник ІІІ ст. (1963), ІІ ст. (1967), І ст. (1973) и старши научен сътрудник ІІ ст. (дн. доцент, 1984) в Институт по математика с Изчислителен център (дн.  ИМИ) при БАН.

Ръководни длъжности

Във Институт по математика и механика (дн.  ИМИ) при БАН: ръководител на лаборатория Числени методи и алгоритми за оптимизация (1980-1994).

Основни научни направления

Екстремални задачи, Числени методи и алгоритми, Изследване на операциите.

Лекции

Математическо оптимиране и Числени методи за оптимизация на студенти във Физико-математическия факултет (дн. ФМИ) на Софийския университет и в Пловдивския университе.
Лекции по Математика на студенти от Биологическиу факултет на Софийския университет.

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България (СМБ).

Отличия

Знак за отличие на БАН (1986), Медал за заслуги към Института по математика и информатика при БАН.