Васил Василиев (1849-1923)

0042-P-Vasil_Vasiliev

Васил Кирилов Василиев е роден на 10.X.1849 в гр. Болград, Бесарабия. Починал на 23.V.1923 в гр. Казанлък. Завършва физико-математически науки в Новорусийския университет в гр. Одеса (1876).

Учител и преподавател

Преподавател по математика в Народното централно училище в Болград (1876) и във Военното училище в София (1878-1907).

0043-F-Bolgradskata_ gimnazia

Болградската гимназия

0042a-U-V_Vasiliev-Algebra-1879-podpis_Shourek

Алгебра (1879) с подпис на А. Шоурек

Научни степени и звания

Избран през 1881 за дописен член (дн. член-кореспондент), а през 1902 за действителен член (дн. академик) на Българското книжовно дружество (дн. Българска академия на науките).

Членство в научни организации

Един от основателите ([3]) на Физико-математическото дружество в София (1898).

 Трудове

  1. Алгебра. Ч. I. София. 1879, 136 с. Второ издание 1883, 153 с.
  2. Елементарна алгебра. Учебник. София. 1879, 38 с.
  3. Оптически далекомери. София. 1883, 45 с.

Отличия

Медали: За заслуга сребърен (1884) и За наука и изкуство сребърен (1902). Ордени: Св. Станислав III ст. (1879, руски), Св. Александър V ст. (1886) и IV ст. (1888).

Библиография

  1. 100 години Българска академия на науките (1869-1969). Издателство на БАН,1969, том 1, с.115.
  2. Енциклопедия България. Издателство на БАН, 1978, том 1, с. 609.
  3. Лафчиев, Стефан Н. Странички из историята на физико-математическото дружество по случай 40-годишнина от основаването му. // Юбилеен сборник, 1939, с. 3-20.
  4. Юбилеен сборник 40 години Българско физико-математическо дружество, София, 1939.

Съставил: Р. Калтинска