МОМ III – Унгария, 6-16 юли 1961

Домакин на третата международна олимпиада по математика (МОМ III) е Унгария. Състезанието се провежда на 10 и 11 юли в старинния град Веспрем.

Страни участнички

Участват отборите на 6 страни от социалистическата общност: България, ГДР (Германска демократична република), Полша, Румъния, Унгария и Чехословакия. Всяка страна се представя с отбор от 8 участници. Общият брой участници е 48.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Алипи Матеев – член на международното жури и Александър Николов, педагогически ръководител. Участниците в отбора са подбрани сред кандидатите, които получават най-висок успех на трите кръга на Националната олимпиада по математика. Състав на отбора (по азбучен ред):

1003-t-1961

  1. Атанас Иванов Атанасов – XI клас, Политехническа гимназия, В. Априлов, Габрово
  2. Атанаска Николова Стоянова – XI клас, Политехническа гимназия, Л. Димитрова, Пловдив
  3. Камен Жечев Коев – XI клас, XXII средно политехническо училище, София
  4. Милка Любенова Попова – XI клас, XXV средно политехническо училище, София
  5. Никола Стефанов Будаков – XI клас, I политехническа гимназия, Бургас
  6. Румен Петров Малеев – XI клас, IX политехническа гимназия, София
  7. Румяна Иванова Пройкова – XI клас, I политехническа гимназия, Бургас
  8. Тодор Веселинов Булев – XI клас, XXI средно политехническо училище, София

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите. По регламент журито подбира 6 задачи (по 3 за всеки съзтезателен ден) между предложените от страните участнички и определеля точките на трудност на всяка от тях. Журито избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от Унгария, Полша и България, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от ГДР, Чехословакия и Полша.

Резултати

Общят максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 320 (вж условията на задачите в [2]). Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Унгария, а окончателните оценки се утвърждават от международното жури.

Индивидуални награди. Журито присъжда 30 индивидуални награди, разпределени както следва:

I награда – 3 ученици: Унгария – 2; Полша – 1

II награда – 4 ученици: Унгария – 3; Румъния – 1

III награда – 4 ученици: ГДР, Румъния, Унгария и Чехословакия – по 1

Специални награди: Грамоти получават 19 ученици: Полша-6, Румъния-4; ГДР и Чехословакия – по 3; Унгария-2; България-1.

Първенец на MOM III e унгарският ученик Бела Боллобаш, който получава максимално възможните 40 точки.

Резултати на българския отбор

Българският отбор не показва успех, отговарящ на възможностите му, и заема последно място в отборното класиране. Най-висок успех показва ученикът Атанас Атанасов – 28 точки (70%) от възможните 40 и става първенец на българската група.

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 320, определят следната класация (по низходящ брой на получените точки):

Унгария – 270
Полша – 203
Румъния – 197
Чехословакия – 159
ГДР – 146
България – 108

Закриване на олимпиадата

На 14 юли 1961 г. в Будапеща тържествено е закрита третата международна олимпиада по математика и се връчват наградите на премираните ученици.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

  1. Будуров, Ст. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 31-35.
  2. Будуров, Ст. Задачи, давани на международната математическа олимпиада. // Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 154-165.