МОМ II – Румъния, 18-25 юли 1960

1002-1960

Домакин на втората международна олимпиада по математика (MOM II) отново е Румъния. Състезанието се провежда на 22 и 23 юли 1960 година в курортния град Синая.

Страни участнички

Участвуват отборите на пет страни: България, ГДР (Германска демократична република), Румъния, Унгария и Чехословакия.

Всяка страна се представя с отбор от осем участници и двама ръководители. Само отборът на ГДР има седем състезатели.

Българският отбор

Научен ръководител на българския отбор е проф. Алипи Матеев, педагогически ръководител – Стоян Будуров.

Участиците в отбора са подбрани сред кандидатите, които получават най-висок успех на трите кръга на Националната олимпиада по математика. Състав на отбора (по азбучен ред):

1002-t-1960

 1. Брезица Димитрова Попова – IV курс, Техникум по строителство, София
 2. Георги Ангелов Демирев – XI клас, Политехническа гимназия, Елхово
 3. Красимир Димитров Търкаланов – XI клас, Политехническа гимназия, Пловдив
 4. Никола Стоянов Арбов – IV курс, Техникум по строителство, София
 5. Панайот Парушев Влаев – XI клас, Политехническа гимназия, Айтос
 6. Петър Илиев Петров – XI клас, Политехническа гимназия, Пловдив
 7. Стамен Янев Чакъров – XI клас, I политехническа гимназия, Бургас
 8. Тодор Петров Боянов – XI клас, XX средно политехническо училище, София

Подбор на задачите

Международното жури е съставено от научните ръководители на отборите, с председател акад. Гр. Мойсил (Румъния). То подбира 7 задачи (3 за първия състезателен ден и 4 за втория състезателен ден) между предложените от страните участнички и определя точките за трудност на всяка от тях. То избира трите задачи за първия състезателен ден между задачите, предложени от България, Румъния и Унгария, а за втория състезателен ден – между задачите, предложени от Унгария, Чехословакия, България и ГДР.

Резултати

Общият максимален брой точки на избраните конкурсни задачи е 360 (вж условията на задачите и точките им на трудност [2]). Проверката и оценката на писмените работи се извършва от ръководителите на съответните отбори с помощта на координатори от Румъния, а окончателните оценки се утвърждават от международното жури.

Индивидуални награди. Журито присъжда общо 18 индивидуални награди (за 46% от участниците), разпределени както следва:

I награда – 4 ученици: Унгария – 2; Румъния и Чехословакия – по 1.

II награда4 ученици: Унгария – 2; Румъния и Чехословакия – по 1.

III награда4 ученици: Чехословакия – 2; България и Румъния – по 1.

Специални награди: За оригинални решения – България и Чехословакия – по 2; Румъния и Унгария – по 1.

На първенеца от отбора на ГДР, който получава 16 точки, журито присъжда утешителна грамота.

Първенци на II международна математическа олимпиада са учениците: Чезар Георге (Румъния) и Бела Боллобаш (Унгария).

Резултати на българския отбор

Наградените участници от нашия отбор са:

 1. Петър Петров – III награда (35 точки)
 2. Тодор Боянов – грамота ( 31 точки)
 3. Панайот Влаев – грамота (29 точки)

Българският отбор получава общо 175 точки (49%) от 360 възможни и заема трето място. Разликата в резултатите на първия и последния състезател в нашия отбор е 29 точки.

Сравняване на резултатите

Съгласно регламента, приет през 1959 г., официално отборно класиране не се прави. Но резултатите, получени от отделните страни участнички, при максимален общ брой точки 360, определят следната класация:

Чехословакия – 258
Румъния и Унгария – по 248
България – 175
ГДР – 38

Закриване на олимпиадата

На 24 юли 1960 година тържествено е закрита II международна олимпиада по математика. В слово, отправено към учениците, председателят на международното жури акад. Г. Мойсил, изтъква значението на математиката за бързото развитие на другите науки, откъдето и необходимостта от задълбочено усвояване на математическите знания. Той обявява резултата от олимпиадата и раздава наградите на учениците. На това заключително събрание произнасят речи: Рудолф Зелинка, Чехословакия – от името на ръководителите на делегациите и Ференц Мезеи, Унгария — от името на учениците, участници в олимпиадата.

(Съставил: Р. Калтинска)

Източници

 1. Будуров, Ст. Математически олимпиади. – София : Народна просвета, 1972, с. 25-30
 2. Пак там, с. 154-165